|

Înscrieri pentru Academia de politie

STUDII…Inspectoratul Judetean de Politie Judetean Vaslui desfãsoarã în aceastã perioadã activitatea de recrutare si selectie a candidatilor la concursurile de admitere în institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si în institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale si Serviciului Român de Informatii care pregãtesc specialisti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, candidatii se pot înscrie pânã la data de 24 mai 2019.

La Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza concursul de admitere se organizeazã pentru: Facultatea de Politie, specializarea ordine si sigurantã publicã, învãtãmânt cu frecventã, cu durata de 3 ani, care pune la dispozitie 290 locuri ( plus 8 locuri pentru romi, 6 maghiari si 4 alte minoritãti). De asemenea, doritorii se pot înscrie si la Facultatea de stiinte juridice si administrative, specializarea Drept, învãtãmânt cu frecventã, cu durata de 4 ani, cu 115 locuri. Candidatii cu domiciliul/resedinta în judetul Vaslui, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, pentru a completa si depune cererile de înscriere, pânã la data de 24.05.2019, în fiecare zi lucrãtoare, între orele 900 – 1500, având asupra lor actul de identitate. Dosarele de candidat se vor depune în volum complet pânã la data de 10.06.2019, pentru institutiile de învãtãmânt superior ale M.Ap.N. si S.R.I. si pânã la data de 14.06.2019 pentru Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza’’- Bucuresti (forma de învãtãmânt cu frecventã). Cererile de înscriere se pot depune si pentru cele 129 de locuri la institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale si Serviciului Român de Informatii care pregãtesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne astfel: Universitatea Nationalã de Apãrare „Carol I”, Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bãlcescu”, Academia Tehnicã Militarã “Ferdinand I”, Institutul Medico-Militar, Academia Fortelor Aeriene ,,Henri Coandã”, Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân”, Academia Nationalã de Informatii „Mihai Viteazul”.