|

UPDATE: Inspectorii scolari, în pericol de a fi schimbati

Ministrul Educatiei a anuntat ca unii inspectori isi vor pastra functiile, iar pentru posturile vacante se vor organiza concursuri.

NOUTÃTI…Inspectorii scolari pe discipline din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui ar putea fi schimbati dacã ministrul Educatiei, Liviu Pop, îsi va pune în practicã ultima idee. Acesta a anuntat cã pregãteste o nouã modificare în învãtãmânt. Nu vor mai fi inspectori pe materii, ci pe arii curiculare. Potrivit acestuia, astfel se creeazã o transdisciplinaritate, o decizie pe care cadrele didactice o considerã inoportunã în momentul de fatã pentru cã programele scolare nu sunt transdisciplinare. Ministrul Educatiei a declarat cã deocamdatã se discutã de organigrama ministerului, dar si inspectoratele vor fi organizate dupa aceeasi organigramã, pe arii curriculare, iar faptul cã în acest moment programa nu este gânditã transdisciplinar nu are nicio relevantã.

Liviu Pop a spus cã, dacã în prezent sunt inspectori de Matematicã, Biologie, Fizicã, Chimie, dupã reorganizare, va fi doar unul singur, pentru aria curricularã “Matematicã si Stiinte”. Însã vor fi unul pentru învãtãmântul primar, unul pentru învãtãmântul gimnazial si altul pentru învãtãmântul liceal. La aria curricularã “Om si societate”, inspectorul general va coordona activitatea pe Educatie socialã, Istorie, Geografie, Religie. Potrivit ministrului Educatiei, unii dintre inspectori vor ramane pe post, iar pentru posturile vacante vor fi organizate concursuri. În cadrul ISJ Vaslui functiile au fost ocupate prin concurs sau prin detasare în interesul învãtãmântului. Dacã cei care fac parte din a doua categorie nu au de ce sã vocifereze, pentru cã fie nu s-au prezentat la examen, fie s-au retras, apare un semn de întrebare în ceea ce îi priveste pe dascãlii care au sustinut probele si au trecut cu brio, cãci aceastã perspectivã, de a fi schimbati, nu are cum sã le fie pe plac, desi promovarea concursului la care au participat nu a însemnat cã sunt legati pe veci de scaune. Dincolo de faptul cã unii si-ar putea pierde locurile din fruntea învãtãmântului vasluian, cea mai mare problemã pe care au ridicat-o cadrele didactice nu are legãturã cu acest aspect, ci cã profesorii nu sunt pregãtiti pentru transdisciplinaritate, nici programele scolare nu sunt astfel. “Programa nu are nicio relevantã în acest context, important este sã avem inspectori pe arii curriculare, transdisciplinaritatea se predã în aproape toatã Europa. Inclusiv elevii de clasa a V-a de anul acesta vor avea peste patru ani de zile proba din matematicã si stiinte. Aria curricularã matematicã si stiinte, sã spunem, e celula în baza cãreia ne organizãm la nivel de minister si de inspectorat. Dacã ne uitãm în Legea Educatiei, Bacalaureatul trebuia organizat pe probe transdisciplinare. Profesorii au de câstigat”, a spus ministrul Educatiei.