|

Întâlnire româno-moldoveanã, la Husi

DISCUTII…Zilele trecute, la Husi, s-a desfãsurat întâlnirea de lucru bilateralã între delegatiile Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi – România si Directiilor Regionale Nord, Vest si Sud – Republica Moldova. Delegatia Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi a fost condusã de seful ITPF lasi, comisar sef de politie Victor Mariniuc, iar din partea Republicii Moldova au participat reprezentantii de frontierã ai Directiilor regionale Nord, Vest si Sud, comisar sef Marin Andronic, comisar principal Andrei Slivinschi, respectiv comisar principal Ion Focsa.

Cele douã delegații au analizat situatia operativã de la frontiera româno-moldoveanã, au evaluat modalitatea de supraveghere a acesteia si au fãcut schimb de informãri cu privire la combaterea activitãtilor infractionale. De asemenea, s-a stabilit faptul cã schimbul de informatii dintre cele douã autoritãti a contribuit în mod pozitiv la adaptarea dispozitivelor de supraveghere a frontierei în vederea coordonãrii demersurilor la frontierã de stat pentru combaterea contrabandei cu tigãri si migratiei ilegale. Reprezentantii celor douã structuri au concluzionat cã activitãtile de cooperare au avut continuitate si s-au desfãsurat conform cadrului normativ bilateral în vigoare, fiind mai frecvente în sectoarele de responsabilitate comune în care au fost înregistrate evenimente de frontierã. Pentru trimestrul IV al anului 2018, cele douã pãrti au stabilit de comun acord continuarea activitãților derulate în perioada precedentã, la nivel teritorial, respectiv: informarea reciprocã în timp operativ despre evenimentele înregistrate la frontiera comunã; cercetarea în comun, de fiecare datã, a evenimentelor de frontierã înregistrate pe segmentul de frontierã verde; desfãsurarea întâlnirilor periodice la nivelul sefilor punctelor de trecere. întâlnirile de lucru la nivel de experți pe linia de analizã de risc. Întâlnirea de lucru s-a desfãsurat într-o atmosferã de colaborare si întelegere, în spiritul întãririi încrederii reciproce la frontierã, delegatia moldoveanã aducând multumiri pãrtii române pentru modul în care s-au desfãsurat lucrãrile sedintei de lucru.