|

Întâlnirea celor doi eroi anticomunisti: Episcopul Leu cu Mina Dobzeu, sub lupa Securitãtii

RÃNILE TRECUTULUI… Au trecut 11 luni de când Episcopul Grigorie Leu a fost deshumat, cu scopul stabilirii adevãrului despre moartea sa, însã anchetatorii care au anuntat în septembrie 2018 o amplã investigatie judiciarã în acest sens, încã nu au dat nicio veste. Pânã când demersul legal va veni cu rezultate concrete, cartea dedicatã Ierarhul-Martir al Husilor (Episcopul Grigorie Leu în vâltoarea istoriei – Documente 1924 – 1949) rãmâne mãrturia de netãgãduit, pentru sfârsitul sãu tragic. Documentele prezentate în volum, între care si notele informative ale diversilor turnãtori la Securitate, aratã, mai ales în ultimii ani de viatã, tensiunile existente între autoritãti si Episcopul Husilor. Una dintre notele informative, din decembrie 1948, vorbeste despre legãtura dintre pãrintele Mina Dobzeu si Preasfintitul Grigorie, Episcopul Husilor. Cei doi rãzvrãtiti împotriva “balaurului rosu” erau suspectati cã, în urma unei întâlniri, au distribuit manifeste cu mesajul “Feriti-vã de învãtãtura marxist-leninistã si stalinistã”.

“Pãstorirea Episcopului Grigorie Leu a fost un sir permanent de provocãri politice, neajunsuri sociale si încercãri duhovnicesti, pe care le-a depãsit prin credintã si neobositã activitate”, au scris cei doi editori ai cãrtii “Episcopul Grigorie Leu în vâltoarea istoriei – Documente 1924 – 1949”, consilierul CNSAS, Adrian Nicolae Petcu si pr. Nicolae Cãtãlin Luchian. “Volumul de fatã nu îsi propune un tablou documentar cuprinzãtor sau sã se pretindã exhaustive pe tema vietii si activitãtii Episcopului Grigorie Leu în slujba Ortodoxiei românesti , ci aduce în atentie un prim demers obiectiv de cunoastere si întelegere a ierarhului husean pornind de la documente de arhivã, mãrturii care pânã dãunãzi erau inaccesibile”, se mai scrie în prefatã. Cartea cu peste 800 de pagini poate fi achizitionatã online, de la edituradoxologia.ro, la pretul de 79 de lei. Aparitia acestei cãrti, în anul în care s-au împlinit 70 de ani de la moartea Episcopului Grigorie Leu i se datoreazã Preasfintitului Ignatie, actualul Episcop al Husilor, cel care, la Intronizarea sa, din octombrie 2017, a afirmat cã dintre toti înaintasii din fruntea Episcopiei locului, Preasfintitul Grigorie Leu îi este “cel mai aproape de suflet”.

Grigorie Leu: “Si de va fi sã mor, voi fi pentru mine, asa cum mã stii, multumit cã mi-am dus viata frumos”

Documentele oficiale din arhivele fostei securitãti, mai ales cele legate de ultimii ani din viata Episcopului Grigorie Leu, aratã contextul politic îngrozitor si profund advers Bisericii Ortodoxe Române. În 1948, când prim-ministru era Petru Groza, comunistii nu voiau ca Episcopia sã tipãreascã calendare si interzisese acest lucru. Tot în acele zile, administratorul Episcopiei Husilor, dar si un consilier fuseserã arestati, tot ca o formã de presiune si intimidare asupra Preasfintitului Grogrie. În nota informativã din 13 noiembrie, datã Securitãtii de informatorul “Scrutator”, se mentioneazã: “Informez cã la Episcopia Husilor am constat urmãtoarele: Episcopul Grigorie Leu a declarat: (…) Te poti astepta la orice de la bestiile astea, care la asa vremuri îsi permit toate mojiciile. Vor sã facã asa fel ca sã nu rãspândim calendarele în iarna asta. (…) Desi consilierii referenti nu vor sã-si ia rãspundere, “pe rãspunderea mea”, calendarul se tipãreste la tipografia Episcopiei si tot eu, personal, îl voi distribui”. La Protoieria din Tutova am si expediat câteva zeci de mii de exemplare, stiu cã sunt suspectat, stiu cã de când fiul meu, Vasile Leu, împreunã cu preotul Gâlgãu din Bucuresti, au fugit în Turcia si de acolo în Anglia, sunt supectat riguros. Chiar I.P.S. Iustinian, patriarhul României, se gândeste sã mã pensioneze, desi l-am servit în multe probleme. Eu voi face totul ca sã fie servitã cauza marilor interese nationale. Si de va fi sã mor, voi fi pentru mine, asa cum mã stii, multumit cã mi-am dus viata frumos” (ACNSAS, fond informativ, dosar 4049, vol.2, f.211).

Mina Dobzeu a scris manifeste contra ateilor comunisti! Securitatea i-a perchezitionat schitul, sub pretextul cã ascunde arme

O notã informativã din decembrie 1948 surprinde ochii rãi cu care Securitatea a privit una din întâlnirile Episcopului Grigorie Leu si pãrintele Mina Dobzeu, cel care avea sã devinã o razã de luminã si mângâiere, pentru Episcopia Husilor. “În ziua de 28 feb. 1948 au fost rãspândite în mod clandestin, în comuna Brãdicesti, jud. Fãlciu, manifeste subversive, scrise de mânã si multiplicate cu indigo, intitulate “Adevãrul”, semnate “Biserica Ortodoxã Românã”, cuprinzând, între altele, urmãtoarea afirmatiune: “Feriti-vã de învãtãtura marxist-leninistã si stalinistã, care vrea sã vã rãpeascã sufletele din mâna lui Dumnezeu!”. Cercetãrile efectuate cu acest prilej nu au dus la descoperirea vinovatilor, stabilindu-se însã o legãturã suspectã între aparitia acestora si vizita pe care a fãcut-o schitului Brãdicesti, locuit de cãlugãri simpatizanti P.N.T-Maniu, refugiati din Basarabia, Episcopul ortodox, Grigorie Leu al Husilor, însotit de fiul sãu Vasile Leu (între timp fugit din tarã). Cu aceastã ocazie, Grigorie Leu a luat contact atât cu cãlugãrii din schit, cât si cu cei din schitul Dobrovãt, din jud. Vaslui, la 6 km de Brãdicesti (Brãduceni), cât si cu preotii national tãrãnisti, Gaitã Mihai si Males Mihai, din aceeasi comunã. În 20 nov. 1948, Serviciul Judetean de Securitate Fãlciu, fiind informat cã la acest schit s-ar afla ascunse arme, a perchezitionat toate chiliile, stabilind cu aceastã ocazie cã ierodiaconul Mina Dobzeu, predicatorul schitului, este cel care a redactat manifestul subversiv, intitulat “Adevãrul”, l-a multiplicat, l-a rãspândit, în baza predicilor lui Miha Dobzeu, scrise de aceeasi mânã, pe acelasi fel de hârtie, cu acelasi spirit anti-democratic. Interogat fiind verbal, Mina Dobzeu, originar din Grozesti, Barasabia, si venit în tarã în 1944, recunoaste a fi redactat manifestul. Întrucât cel în cauzã este liber, D.R.S.P Iasi, cu raportul nr. 15959 din 26 nov. 1948, înregistrat la numãrul 66146 din 29 nov 1948, cere dezlegare de a trece la retinere”, a informat unul din oamenii Securitãtii, care purta numele de cod, “Soldatul”.