|

ISJ Vaslui asteaptã profesorii calificati la concurs

ANUNT…Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui asteaptã profesorii calificati sã participe în data de 28 august la proba scrisã a concursului judetean pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în învãtãmântul preuniversitar. Proba se va desfãsura în centrul de concurs Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, în aceleasi conditii ca si proba scrisã din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învãtãmântul preuniversitar

”Accesul candidatilor în centrul de concurs pentru proba scrisã se face în intervalul 8:00 – 9:00. Proba scrisã se desfãsoarã în data de 28 august 2018, în intervalul orar 10.00-14.00. Candidatii care nu sunt prezenti în salã înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot sustine proba scrisã. Dupã primirea subiectelor de concurs de cãtre candidati, durata de redactare a lucrãrilor este de 4 (patru) ore. La prezentarea în centrul de concurs, candidatii vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate/adeverinta identitate/ pasaportul în termen de valabilitate. În mod exceptional, accesul se poate face si în baza permisului de conducere sau cãrtii de alegãtor. Pentru redactarea lucrãrilor se foloseste cernealã sau pix de culoare albastrã; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Este interzisã utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a cãror cernealã se poate sterge. Candidatii si asistentii supraveghetori/profesorii asistenti nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din urmãtoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, cãrti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediazã/faciliteazã comunicarea la distantã, precum si alte obiecte/materiale a cãror utilizare afecteazã desfãsurarea examenului în conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latinã sau greacã veche si planurile de conturi pentru disciplina ‘economic, administrativ, postã’.”, a anuntat ISJ Vaslui.