|

ITM Vaslui a depistat zece angajatori care foloseau munca la negru

VERIFICÃRI… În luna iunie, inspectorii de muncã vasluieni si-au intensificat controalele pentru depistarea muncii la negru. Astfel, în luna iunie, la nivelul judetului Vaslui au fost efectuate un numãr de 122 de controale la 122 de angajatori. Din cele 122 de controale efectuate, 116 de controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. Zece angajatori au fost depistati folosind munca la negru. De asemenea, inspectorii de muncã, în luna iunie, au verificat si modul în care s-a asigurat individualizarea programului de lucru al angajatilor. În aceeasi perioadã, inspectorii ITM Vaslui au verificat si modul de respectare a prevederilor legale în domeniul relatiilor de muncã.

Începând cu a doua jumãtate a lunii mai, inspectorii de muncã din cadrul compartimentelor control muncã nedeclaratã si control relatii de muncã au reluat activitatea de control având ca obiective principale identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relatiilor de muncã: timp de muncã si repaus, salarizare, contracte de muncã – încheiere, modificare, suspendare si încetare etc. Inspectorii de muncã au verificat si modul în care angajatorii au asigurat mãsurile de continuitate a activitãtii centrelor rezidentiale de îngrijire si asistentã a persoanelor vârstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fãrã dizabilitãti, precum si pentru alte categorii vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angajatilor. Astfel, au fost verificate un numãr de 9 de astfel de centre rezidentiale unde asigurau continuitatea activitãtii 541 de salariati. De asemenea, inspectorii de muncã, în luna iunie, au verificat si modul în care s-a asigurat individualizarea programului de lucru al angajatilor astfel încât între acestia sã se asigure existenta unui interval de minimum o orã la începerea si la terminarea programului de muncã, pe parcursul a minimum trei ore, în transe de minimum 20% din personal, fãrã a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un numãr mai mare de 50 de angajati care desfãsoarã activitatea în acelasi spatiu de lucru. În luna iunie, la nivelul judetului Vaslui, au fost efectuate un numãr de 122 de controale la 122 de angajatori. Din cele 122 de controale efectuate, 116 de controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. În acest context, în luna iunie au fost identificati 10 angajatori care foloseau muncã nedeclaratã. Dintre acestia, 4 angajatori foloseau muncã nedeclaratã fãrã încheierea unui contract individual de muncã, 5 angajatori nu au transmis contractele individuale de muncã în registrul general de evidentã al salariatilor cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii si 1 angajator folosea un salariat care avea contractul individual de muncã suspendat. De asemenea, au fost identificate 19 de persoane care prestau muncã nedeclaratã, din care 7 persoane nu aveau încheiate contracte individuale de muncã, 11 persoane nu aveau transmis contractul individual de muncã în aplicatia informaticã REVISAL, cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii si 1 persoanã avea contractul individual de muncã suspendat conform, însã a fost identificatã la lucru. Pentru persoanele identificate cã prestau muncã nedeclaratã, fãrã contracte individuale de muncã, pentru cei care nu le-au fost transmise contractele în REVISAL si pentru cei care aveau contractele suspendate, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoanã, valoarea totalã a amenzilor pentru munca nedeclaratã în luna iunie a fost de 380.000 lei. În luna iunie a mai fost identificat un angajator care a primit la muncã un cetãtean strãin fãrã aviz de muncã, acestuia aplicându-i-se amendã în valoare de 20.000 lei. A mai fost aplicatã o sanctiune în valoare de 1.500 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind evidenta timpului de muncã. În luna iunie, în total au fost aplicate 26 de sanctiuni contraventionale, din care 12 amenzi în valoare de 401.500 lei si 14 avertismente. Au fost trasate un numãr de 138 de mãsuri pentru remedierea deficientelor constatate. “Actiunile de control pentru depistarea cazurilor de muncã nedeclaratã vor rãmâne o constantã a tuturor campaniilor nationale ale Inspectiei Muncii, întrucât reprezintã în continuare o practicã frecventã, ce constituie un fenomen extrem de nociv, având în vedere consecintele sociale si economice pe care le produce: persoana care presteazã muncã nedeclaratã este lipsitã de protectie socialã, lucreazã în conditii precare si cu multiple riscuri pentru sãnãtate, nu are siguranta plãtii muncii prestate, plata fãcându-se în functie de bunãvointa angajatorului care, la rândul lui, este lipsit de posibilitatea legalã de a-l responsabiliza pe lucrãtor pentru eventualele prejudicii produse de acesta”, a declarat Gheorghe Chirvase, directorul ITM Vaslui.