|

Izvorul cu apã “vie”

Într-o lume plinã de haos si în care natura ne oferã atâtea surprize neplãcute, oamenii cautã solutii disperate de a evita poluarea excesivã ce poate afecta însãsi viata. Asa se face cã din ce în ce mai greu se gãsesc surse de apã potabilã care sã fie garantate pentru consumul uzual al semenilor nostri. Spre bucuria noastrã, în judetul Vaslui, sunt astfel de surse cu toate cã întregul areal este oarecum deficitar la acest capitol. Una dintre aceste surse se gãseste în preajma Movilei lui Burcel, mai precis în zona de pantã a soselei nationale ce coboarã spre statia de benzinã, pe partea stângã. Izvorul cu pricina se trage, se pare, din istoria acestor locuri, unde, pe vremuri, Burcel (în unele documente Purcel) primea Movila în rãzesie de la marele Voievod Stefan, fãcând si pazã prin a vesti pânã la Curtea Domneascã de la Suceava, despre pericolele ce puteau veni de la granita de sud a Moldovei. Misia lui era aceea de a observa fumul din nord sau din sud de la alte movile si apoi sã vesteascã tot prin fum la obiectivul strategic urmãtor. Asadar, aici, la botul de deal ce coboarã spre ses, din înaltul Movilei, susurã un mic izvor ce poate fi considerat izvorul cu apã vie. Acest lucru aveam sã îl descopãr si eu, cu ceva timp în urmã, gratie unui amic, Cornel Toporãscu. Acesta m-a dus la izvor, de unde mã aprovizionez cu apã de bãut.

Întâmplarea a fãcut ca, de fiecare datã, sã întâlnesc multi drumeti ce îsi opresc masinile pentru a-si potoli setea, ba mai mult îsi iau pentru acasã multe recipiente pline.

Într-una din zile a poposit aici o masinã cu numãr de Iasi. Din ea a coborât un bãtrân si, deosebit de jovial, a intrat în dialog cu noi. Avea sã ne spunã cã, desi locuieste în Iasi, îsi are obârsia la Chircesti, comuna Miclesti, nu departe de izvor. În timpul copilãriei venea cu animalele la pãscut si, firesc, îsi potolea setea la izvorasul din preajmã. Mai mult decât atât, cu ceva ani în urmã fiul sãu s-a îmbolnãvit grav de ficat. A mers la mari somitãti ale medicinii iesene si i s-au dat tratamente costisitoare. Din pãcate, rezultatele nu erau cele asteptate. Atunci omul nostru si-a amintit de izvorasul care susurã neîntrerupt mai jos de Movila lui Burcel. Din acel moment fiul sãu a bãut numai apã din acel loc, inclusiv pentru preparatul hranei, renuntând printre altele si la medicamente. La un an s-a prezentat la control si, surprizã mare!, analizele au iesit excelente, producând mirare pentru medicii curanti. A fost întrebat ce tratamente a urmat, iar tânãrul le-a povestit cã a renuntat la medicamente, dar cã a consumat apã de la izvorul din preajma Movilei.

Cu altã ocazie am întâlnit un medic din Botosani. Omul avea sã îmi spunã, în timp ce îsi umplea canistrele, cã sursa de apã de la Movila lui Burcel este cea mai purã din judetele Botosani, Iasi, Bacãu si Vaslui. În consecintã, ori de câte ori are ocazia, vine sã îsi ia apã de bãut de aici.

În ziua de 2 ianuarie a.c. am tras din nou o raitã pânã la izvorasul de lângã Movilã, fiind însotit de familia Bulai din Miclesti. Aici am avut douã surprize: prima constã în poezia compusã de Vasile Bulai si litografiatã pe o tablã ce se aflã instalatã deasupra izvorului; a doua surprizã avea sã fie furnizatã de patru femei din Codãesti venite cu canistrele dupã apã si care mi-au spus cã, nu demult, o cunoscutã doctoritã din Iasi a realizat o analizã complexã a apei, care are proprietãti curative excelente.

Din pãcate numai autoritãtile judetului Vaslui nu fac nimic ca aceastã sursã de sãnãtate sã fie pusã în slujba oamenilor. Izvorul este oarecum neîngrijit, chiar neigienizat. Nu are cale sigurã de acces din soseaua nationalã si nici mãcar o banalã balustradã pentru vizitatorii care merg spre izvor. De asemenea, nu este semnalizat pe calea rutierã si nici nu dispune de o parcare mãcar modicã, mai ales cã soseaua, fiind în pantã, poate conduce la accidente de circulatie.

Am adus în discutie acest fapt si datoritã faptului cã multi trepãdusi politici spun cã sunt la dispozitia cetãtenilor, dar nu fac nimic pentru a le usura viata.

Iatã de ce aduc în discutie situatia izvorului de la Movila lui Burcel, care ar putea fi pus în valoare pentru miile de bolnavi, dar si pentru trecãtorii obisnuiti care tranziteazã zona.

Ce zicetI, cârmuitori ai judetului, rãspundeti la atentionarea mea? Vã astept! Sunt dispus sã ofer si niste pãreri organizatorice prin care apa ce vine din Movila stãpânitã cândva de Burcel sã reprezinte cu adevãrat izvorul cu apã vie pentru aceste meleaguri, atât de blamate si care fac din Vaslui ultimul judet din tarã. Din pãcate, multi dintre conjudetenii nostri nu stiu cã teritoriile din actualul judet Vaslui se situeazã pe locul III în topul national al marilor valori ce s-au nãscut aici si s-au afirmat pentru binele românesc.

Profesor Milutã Moga