|

Judetul Vaslui nu mai este unul al asistatilor social!

A SCÃZUT NUMÃRUL ASISTATILOR….Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, respinge din nou, categoric, afirmatiile vehiculate în spatiul public conform cãrora ajutoarele sociale plãtite în judetul Vaslui sufocã bugetul de stat si reprezintã o piatrã de moarã în calea dezvoltãrii României. Olteanu aduce în sprijinul spuselor sale cele mai recente date de la Agentia Nationalã pentru Plãti si Inspectie Socialã, care aratã cã numãrul beneficiarilor de venit minim garantat de la nivelul judetului Vaslui a scãzut cu 25% în ultimii trei ani, ajungând la mai putin de 8.500. În aceste conditii, sustine Daniel Olteanu, este o „nedreptate imensã” propagarea ideii cã persoanele fãrã alternative decente de a intra în câmpul muncii în judetul din care provine reprezintã o piedicã în calea dezvoltãrii economice. Venitul minim garantat (ajutorul social), reprezintã doar 6% din cheltuielile cu asistenta socialã.

În cadrul unei declaratii în plenul Parlamentului, deputatul ALDE a atras atentia asupra nevoii urgente de investitii în zonele sãrace, mai ales în mari proiecte de infrastructurã si în programele dedicate sectorului privat, care încurajeazã crearea de locuri de muncã. Daniel Olteanu a anuntat cã va vota împotriva oricãror initiative de alocare a fondurilor publice pentru investitii care au drept rezultat cresterea decalajelor regionale, cu atât mai mult cu cât Vasluiul este un contributor net la bugetul de stat, iar taxele si impozitele pe care le plãtesc vasluienii sunt mai mari decât fondurile care se întorc în judet.

„Ultimele date fãcute publice de Agentia Nationalã pentru Plãti si Inspectie Socialã confirmã o realitate pe care am sustinut-o mereu: nu asa-zisele ajutoare sociale, mai cu seamã cele care se referã la judetul Vaslui, reprezintã acea cheltuialã care sufocã bugetul de stat. Dimpotrivã, as spune. Din peste 800 milioane lei care s-au plãtit în august, alocatiile pentru copii si indemnizatiile pentru cresterea copilului, cu peste 300 milioane lei fiecare, au cea mai mare pondere în asistenta socialã, iar venitul minim garantat, pentru care cei mai sãraci români sunt arãtati cu degetul, reprezintã abia 6% din cheltuielile totale. La nivelul judetului Vaslui, numãrul beneficiarilor de venit minim garantat a scãzut din nou, ajungând la mai putin de 8.500. În trei ani e o scãdere de 25%, uriasã, în opinia mea. În aceste conditii, cred cã este o nedreptate imensã propagarea ideii cã o tarã de 20 milioane locuitori nu se dezvoltã din cauza a 8.500 de oameni care nu primesc nici 300 lei / lunã si care, dacã ar avea alternative decente în judetul lor, fiti convinsi cã unii ar intra foarte repede în câmpul muncii. Asa stând lucrurile, nu cred cã trebuie sã ne atingem de nimic din ceea ce presupune asistenta socialã: nici de alocatiile pentru copii, nici de indemnizatiile pentru cresterea copilului, nici de venitul minim garantat.”, a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat cã nu va vota nicio initiativã care prevede alocãri de fonduri publice în Capitalã ori în alte zone bogate, în defavoarea regiunilor sãrace.

„România nu se opreste la Carpati

Deputatul vasluian, Daniel Olteanu, a continuat declaratia politicã sustinând cã „România nu se opreste la vest de Tara Româneascã”. „Ce trebuie sã facem e sã sustinem investitiile în aceste zone, mai ales în mari proiecte de infrastructurã si în programele dedicate sectorului privat: Start-Up Nation si ajutoarele de stat pentru crearea de locuri de muncã. Din pãcate, modul în care am vãzut în ultima perioadã un adevãrat lobby pentru ca fondurile pentru Start-Up Nation sã ajungã în aceleasi regiuni care au beneficiat de miliarde de euro, fonduri publice, pentru autostrãzi sau pentru metrou, aratã cã ne lipseste solidaritatea. Mai exact, dacã vasluienii au acceptat ca, timp de 20 ani, toate fondurile pentru marea infrastructurã sã ajungã în judetele bogate, acum nu beneficiazã de acelasi lobby pentru ca fondurile destinate investitiilor sã sustinã economia judetului Vaslui. România nu se opreste la Carpati si nici la vest de DN2. România are, deocamdatã, granita de est pe Prut. Mai mult, conform unor date oficiale, Vasluiul este un contributor net la bugetul de stat, iar taxele si impozitele pe care le plãtim sunt mai mari decât fondurile care se întorc în judet. Din aceste considerente, orice demersuri de alocare a fondurilor pentru mari proiecte de infrastructurã si pentru sustinerea investitiilor private, fãrã a include în aceste strategii judetele sãrace, precum Vasluiul, nu fac decât sã alimenteze revolta, dezbinarea, chiar ura fatã de promotorii acestor idei. Vã spun cu toatã hotãrârea cã voi vota împotriva acelor initiative de alocare a fondurilor publice pentru investitii care nu iau în considerare faptul cã România nu înseamnã doar judetele bogate si zona Bucuresti.”, a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.