|

La liceul “Corivan” s-au gãsit solutii pentru ca elevii sã aibã cãldurã!

SOLUTII… “Pânã sâmbãtã va fi cãldurã la liceul “Corivan”. Directoarea de acolo nu a binevoit sã mã informeze pânã acum, despre faptul cã au probleme”, a spus primarul Ioan Ciupilan, ieri, în cadrul sedintei de Consiliu Local (CL), în care s-au votat, între altele, reprezentantii consilierilor, în cele douã comisii de examen, pentru functiile de director medical si director economic, la Spitalul Husi. Referitor la problema de la Liceul Tehnologic “Ioan Corivan”, primarul Ciupilan a spus cã nu a stiut despre problemele existente la aceastã scoalã, cãci conducerea nu l-ar fi informat. “Am citit în ziar despre faptul cã acei elevi nu au cãldurã. Directoarea nu m-a informat, nu a spus cã are probleme. Imediat am luat mãsuri, sâmbãtã va fi cãldurã. De fapt, nu, de azi va fi cãldurã, cãci s-a lucrat deja si se va da cãldurã la copii. Asa se întâmplã, când trebuie sã aflu eu din ziar anumite probleme”, a spus primarul Ioan Ciupilan. În ceea ce priveste desemnarea membrilor în comisiile de concurs, pentru functiile de director medical si director economic la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, social-democratii au mers pe mâna lui Constantin Bârsan, acesta fãcând deja parte din Consiliul de Administratie al Spitalui. Primarul Ciupilan a intervenit si le-a spus colegilor: “Vedeti sã nu fie incompatibilitate! Dar, pânã la urmã, dacã de la compartimentul juridic nu se spune cã este incompatibilitate, atunci lãsãm asa”, a spus primarul Ciupilan. În comisiile de solutionare a contestatiilor a fost ales medicul Georgel Dumitrel.