|

La muncã împreunã, la distractie împreunã

Vizitã de lucru a suedezilor la Botesti

MODEL SUEDEZ…Angajatorul suedez al celor peste 150 de vasluieni din comuna Botesti care, de câtiva ani, au un serviciu stabil în domeniul forestier din tara nordicã a fost alãturi de muncitorii sãi si în concediul pe care acestia si-l petrec în tarã. Agenda lui Magnus Thor si a delegatiei suedeze a fost plinã: întâlniri cu oficialitãtile judetene, instruirea muncitorilor, dar si traditionala petrecere anualã alãturi de angajati.

Dupã ce delegatia formatã din persoane din stafful firmei Magnus Thor AB a fost primitã vineri 23 ianuarie, la Palatul Administrativ al judetului Vaslui, întretinându-se cu prefectul Andrei Puicã si presedintele CJ Dumitru Buzatu, a doua zi, activitãtile au continuat la Centrul de Afaceri. Chiar dacã cei 150 de muncitori români ai firmei, provenind din Botesti, sunt în concediu, în Suedia sezonul silvic neavând activitate, ei tin în continuare contactul cu angajatorii suedezi. Astfel, sâmbãtã, ei au participat pentru început la o instruire, care, pe lângã aspecte legate de protectia muncii sau de tehnici de lucru, au fost anuntate si rezultatele firmei înregistrate în 2014, rezultate care, în parte, li se datoreazã. Ulterior, tocmai pentru a sãrbãtori încheierea încã a unui an de succes pentru societatea Magnus Thor AG, patronii suedezi au organizat, la un restaurant din Vaslui, o petrecere pentru muncitorii români si familiile acestora. “Este un obicei comun la noi ca, dupã activitatea de peste an, sã ne întâlnim cu angajatii si partenerii nostri pentru a trece în revistã rezultatele obtinute si de a ne distra împreunã. Este ceva normal, fãrã muncitori, compania mea nu ar avea activitate, iar angajatii, la rândul lor, depind de noi pentru a le asigura locuri de muncã. Faptul cã am venit personal la Vaslui, împreunã cu conducerea companiei, pentru a mã reîntâlni cu oamenii cu care am lucrat, mi se pare un lucru normal. Angajatii români din Botesti sunt oameni seriosi, muncitori, constiinciosi, care au muncit din greu, indiferent de conditii. Am fost foarte multumit de activitatea prestatã de ei, de aceea am si dorit sã vin personal la Vaslui sã le multumesc pentru munca depusã”, a declarat Magnus Thor. Relatia cu firma din Suedia a devenit posibilã în urma unei initiative a primarului comunei, Adrian Pantea care, în anul 2006, a fãcut o vizitã particularã în Suedia, cu scopul de a gãsi un angajator care sã fie de acord sã angajeze fortã de muncã din comunã. Asa cum povestea primarul la întâlnirea de la Prefecturã, dupã mai multe discutii avute cu reprezentanti ai autoritãtilor locale din Suedia si cu oameni de afaceri, a rezultat aceastã colaborare. La început, au plecat doar câtiva bãrbati din Botesti, care sã lucreze în domeniul forestier, si datoritã seriozitãtii acestora, numãrul “stranierilor” a crescut de la an la an, ajungând în prezent la 150 de botesteni. Dacã în prezent românii planteazã puieti si fac lucrãri de întretinere si curãtare a pãdurilor, având un salariu de peste 1000 euro/lunar, Magnus Thor, patronul si managerul firmei, a anuntat cã o parte dintre ei vor fi selectati si instruiti sã lucreze pe utilaje, ceea ce presupune un salariu sensibil mai mare. Firma Magnus Thor AB activeazã în domeniul forestier si are puncte de lucru în toatã Suedia, cu precãdere în regiunile Uppsala, Enkoping si Vakso. Dacã delegatia suedezã va pãrãsi România în aceste zile, muncitorii mai au câteva zile în care se pot bucura de vacantã, urmând ca, la începutul primãverii, sã plece înapoi la muncã în Suedia. Magnus Thor a promis cã va reveni la Vaslui în luna martie, pentru a studia posibilitatea implicãrii firmei sale în investitii în judet, în reîmpãdurirea terenurilor degradate din zonã.