|

La Vaslui, Agentia de Protectia Mediului suspendã relatiile cu publicul pe perioada stãrii de urgentã

APM Vaslui nu mai permite activitatea de relatii cu publicul, în aceastã perioadã, decât în sistem electronic sau telefonic, cei interesati urmând sã sune în timpul programului de lucru la sediul institutiei. „Urmare a Decretului Presedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stãrii de urgentã pe teritoriul României si a Ordonantei militare nr. 2/2020 privind mãsuri de prevenire a rãspândirii COVID-19:

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui aduce la cunostinta opiniei publice cã activitãtile de relatii cu publicul, la sediul institutiei, rãmân suspendate pe toatã perioada în care România se aflã în stare de urgentã, ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Activitatea de relatii cu publicul se va efectua doar prin telefon, corespondentã electronicã si prin postã.

Persoanele fizice si juridice se pot adresa institutiei, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmãtoarele adrese: Str.Cãlugãreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149, e-mail: office@apmvs.anpm.ro; tel.: 0335/401.723; Fax: 0235/361.842. Solicitãrile în vederea obtinerii actelor de reglementare pentru planuri/programe/proiecte vor fi transmise prin postã, iar plata tarifelor se va realiza cu ordin de platã. Eventualele completãri privind documentatiile depuse în vederea obtinerii actelor de reglementare pentru planuri/programe/proiecte vor fi solicitate de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui prin e-mail sau telefon. Pentru aceasta, documentatiile trebuie sã continã datele de contact complete ale solicitantului.

Eliberarea actelor de reglementare se va face prin postã”, anuntã conducerea APM Vaslui.