|

Liberalii din Moldova, scandal la Guvern: vrem bani pentru centurile Bârladului si Husiului!

SUPÃRATI… Liderii de filiale PNL din cele sase judete ale Moldovei au lansat, ieri, o scrisoare deschisã comunã cãtre Guvernul României, arãtând cã zona istoricã în care locuiesc peste 3 milioane de locuitori este cea mai defavorizatã din tarã. Iatã textul scrisorii deschise, semnatã de cei sase presedinti PNL, printre care si liderul liberal de la Vaslui, Nelu Tãtaru: „Noi, presedintii filialelor Partidului National Liberal din cele sase judete ale Moldovei, în baza mandatului obtinut în urma alegerilor locale si parlamentare din anul 2016, când peste 300.000 de locuitori ne-au delegat sã le reprezentãm interesele la nivel central, în urma unei analize profunde asupra proiectului Legii Bugetului de Stat adoptat de Guvernul României si propus spre dezbatere Parlamentului, constatãm cu profundã îngrijorare si mâhnire cã judetele din regiunea Moldovei sunt codase în privinta alocãrilor bugetare prevãzute pentru anul 2018. Având în vedere cã Regiunea de N-E este cea mai sãracã din Uniunea Europeanã, este puternic depopulatã din cauza subdezvoltãrii si a nivelului scãzut de trai, iar actualul proiect de buget nu face decât sã accentueze decalajele între regiuni, sã mentinã Moldova într-o zonã gri, nefrecventabilã pentru marii investitori, cu un grad vizibil de subdezvoltare, considerãm cã se impune o corelare a legii bugetului de stat pentru anul 2018 cu necesitãtile regiunii, astfel încât fiecare judet din Moldova sã primeascã finantãrile necesare”, anuntã liderii PNL.

„Tinând cont de evolutia dezbaterilor din comisiile de specialitate si din Comisia de Buget Finante, când majoritatea amendamentelor ce prevedeau proiecte vitale pentru dezvoltarea judetelor Moldovei au fost respinse de cãtre majoritatea PSD-ALDE, vã comunicãm cã parlamentarii liberali din judetele Moldovei nu vor vota Legea Bugetului de stat pe anul 2018 dacã în varianta finalã nu se regãsesc bugetate urmãtoarele proiecte:

1. Alocarea sumei de 15.200 mii lei destinatã actualizãrii studiilor pentru Autostrada Iasi-Tg.Mures;

2. Suplimentarea cu suma de 315.764 mii lei pentru realizarea proiectului ‘Varianta de ocolire a Municipiului Iasi – Etapa I -Varianta Sud”;

3. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 70.000 mii lei, pânã la acoperirea întregii valori rãmase de finantat – pentru Varianta de ocolire Suceava, judetul Suceava, pentru a asigura finalizarea în anul 2018 a acestui obiectiv;

4. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 50.000 mii lei pentru Centura municipiului Rãdãuti, judetul Suceava.

5. Alocarea a 100.000 mii lei din suma prevãzutã la Anexa 3/24- Cap.5, 1. Programul de modernizare a drumurilor nationale pentru finalizarea modernizãrii DN 15 Bacãu – Piatra Neamt;

6. Suplimentarea sumelor prevãzute la Anexa 3/27/ Ministerul Culturii si Identitãtii Nationale/ Capitol 5000/ Grupa 51 Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÃTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE cu suma de 4.161,1 mii lei, pentru realizarea obiectivului de investitii Conservarea, restaurarea si protectia clãdirii „Casei Celibidache” în vederea valorificãrii patrimoniului cultural, Municipiul Roman, Judetul Neamt;

7. Suplimentarea sumelor pentru dotarea unitãtilor sanitare cu aparaturã medicalã, echipamente si mijloace de transport sanitar specifice (ambulante, autosanitare, etc.) cu suma de 11.850 mii lei pentru dotarea Serviciului de Ambulanta Bacãu cu 30 de ambulante tip B1/B2;

8. Suplimentarea sumelor prevãzute la Anexa nr. 3/26/ Ministerul Sãnãtãtii/ Proiectul 1. Finantarea dezvoltãrii si modernizarea infrastructurii sanitare cu suma de 230 mii lei pentru lucrãri de reparatii capitale la sediul judetean de ambulantã Bacãu, Judetul Bacãu;

9. Alocarea sumei de 140.000,00 mii lei, pentru modernizarea DN28B Târgu Frumos-Botosani;

10. Alocarea sumei de 23.000,00 mii lei pentru obiectivul ‘Consolidarea si restaurarea Teatrului Mihai Eminescu din Municipiul Botosani’, judetul Botosani;

11. Alocarea sumei de 40.000 mii lei pentru construirea obiectivului ‘Varianta de ocolire Husi’, din care 2.000 mii lei credite bugetare si 38.000 lei credite de angajament;

12. Alocarea sumei de 68.702 mii lei, aferentã finantãrii nationale si cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Varianta de ocolire Bârlad”, din „credite bugetare”, nu „credite de angajament”.

Solicitarea noastrã privind suplimentarea investitiilor guvernamentale în judetele din regiunea Moldovei este un demers de mentinere a echilibrului în societate, de estompare a discriminãrilor sociale si în totalã armonie cu prevederile Articolului 4 din Constitutia României, privind „Unitatea poporului si egalitatea între cetãteni”:

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român si solidaritatea cetãtenilor sãi.

(2) România este patria comunã si indivizibilã a tuturor cetãtenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de nationalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de apartenentã politicã, de avere sau de origine socialã.

ARTICOLUL 135 din Constitutia Romaniei, privind „Economia”:

(2) Statul trebuie sã asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economicã, financiarã si valutarã;

c) stimularea cercetãrii stiintifice si tehnologice nationale, a artei si protectia dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordantã cu interesul national;

e) refacerea si ocrotirea mediului înconjurãtor, precum si mentinerea echilibrului ecologic;

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitãtii vietii;

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regionalã în concordantã cu obiectivele Uniunii Europene.

Rezolutiei „Moldova Conteazã”, adoptatã pe 21 octombrie 2017, la Iasi, în cadrul Forumului Administratiei Publice Locale, când peste 450 de alesi locali si nationali liberali din judetele Moldovei au decis o sustinere reciprocã pentru atragerea investitiilor guvernamentale în zona Moldovei; Rezolutiei Ligii Alesilor Locali ai PNL privind aniversarea Centenarului Marii Uniri, adoptatã la 25 noiembrie, la Cluj-Napoca, privind sustinerea construirii „Autostrãzilor Unirii”, Iasi-Târgu Mures si Sibiu-Pitesti, care leagã provinciile istorice românesti, ca semn al unitãtii, continuitãtii si a respectului fatã de înaintasii nostri, fãuritori ai reîntregirii neamului românesc”, solicitã presedintii PNL din toatã Moldova, scrisoare semnatã si de presedintele liberalilor vasluieni, Nelu Tãtaru.