|

Lichidatorul societãtii Termica inventeazã restante pentru a stoarce bani de la vasluieni!

JAF LA DRUMUL MARE…Notificãrile trimise în ultima perioadã, de cãtre lichidatorul societãtii Termica SA sperie populatia municipiului Vaslui. Ceea ce nu stiu, însã, oamenii este faptul cã aceste hârtii sunt doar aberatii, în conditiile în care, în urmã cu un an, aceleasi hârtii au mai fost trimise o datã. Anul acesta, notificãrile trimise nu au suportat decât o singurã modificare, cea a datei la care a fost emisã. În rest, au rãmas la fel. Un exemplu în acest sens este al unei vasluience de 72 de ani care a primit o notificare/somatie din partea lichidatorului Termica în care se specificã faptul cã are de achitat 787,5 lei în conditiile în care aceastã sumã era formatã din debit 0 si 787,5 lei penalitãti. La mai bine de un an, aceeasi somatie a mai fost trimisã o datã. De asemenea, prin aceeasi hârtie, reprezentantii Termica încalcã legislatia penalã în vigoare si amenintã populatia cu actionarea în judecatã. Într-unul din cazuri, reprezentantii lichidatorului au încercat sã o dreagã si au spus cã, de fapt, sunt bani pe care au dreptul sã-i cearã fiindcã reprezintã salarii restante pentru administratorul de bloc si femeia de serviciu. Oamenii s-au revoltat împotriva celor care încearcã sã le scoatã banii din buzunare fãrã un temei legal si se întreabã de ce autoritãtile nu iau mãsuri împotriva lor. “Totul este o aberatie cu încãlcarea legislatiei în vigoare. Începând de la plic care, conform legii, ar trebui sã fie datat, mai ales cã spun, în somatia respectivã, cã ai termen 5 zile sã te prezinti la ei pentru rezolvarea problemelor, si pânã la articolele din lege la care fac referire”, spune un avocat vasluian.

Este incredibil la ce tertipuri apeleazã lichidatorul fostei societãti de termoficare Termica SA, aflatã acum în lichidare judiciarã de cãtre Estconsult IPURL Husi, pentru a mai face rost de bani de la populatie. Dupã o pauzã de un an, de câteva zile vasluienii au început sã primeascã plicuri cu somatii de platã pentru sume inexistente. Si ca tabloul ilegalitãtilor sã fie complet, aceste somatii sunt aduse cu sacosa si lãsate în postã chiar dacã legislatia în vigoare, în astfel de cazuri, spune altceva. Astfel, o femeie de 72 de ani a primit un plic prin care i se aducea la cunostintã faptul cã are de achitat suma de 787,5 lei, sumã alcãtuitã din 0 lei debit si 787,5 lei, penalizãri. Curios este cum de au ajuns cei de la Termica la aceastã sumã în conditiile în care penalitãtile se calculeazã la un debit existent, iar acesta, în cazul de fatã, este de 0 lei. Toatã lumea stie cã, legal, atunci când vorbim de datorii neachitate, prima datã sunt încasate penalitãtile si apoi debitul. Si asta pentru cã cel din urmã poate fi negociat si achitat în rate dacã suma este prea mare. Mai mult, semnatarii notificãrii/somatiei încalcã legea cu bunã stiintã. “Documentul primit este si notificare si somatie în conditiile în care, conform Codului de Procedurã Civilã, cele douã lucruri sunt diferite. Trec si la amenintãri prin exprimarea folositã. Spun, la un moment dat, cã vor actiona în judecatã. Aceastã exprimare este, de fapt, o amenintare pe baza cãreia poti face plângere penalã. Formularea ar fi trebuit sã fie de genul <vom actiona pe cãile legale>. De fapt, tot textul este o aberatie care încalcã legislatia în vigoare. Spun cã, în caz de neprezentare, vor considera cã recunoastem sumele din somatie. Acest lucru este, de asemenea, un abuz. Si tot în acest document se face referire la un articol de lege, dar cei care au scris documentul dau dovada cã nu cunosc tocmai legea respectivã (Legea 72/2013, art 1522 – n.r.)”, spune fiul femeii somate de cãtre Termica SA, avocat de profesie. Mai mult, acesta explicã faptul cã plicul în care a fost trimisã somatia ar fi trebuit sã fie datat, în conditiile în care se vorbeste de un termen de 5 zile pentru rezolvarea problemelor. De asemenea, fac referire la un articol de lege, dar uitã, cu bunã stiintã, sã citeascã si celelalte articole ale aceleiasi legi. “La art.1522, alin.2 sunt scrise, negru pe alb, urmãtoarele: <Dacã prin lege sau prin contract nu se prevede altfel notificarea se comunicã debitorului prin executor judecãtoresc sau prin orice alt mijloc care asigurã dovada comunicãrii>. Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul de fatã. Din câte am înteles, cineva a umblat cu o sacosã cu astfel de plicuri si le-a lãsat în postã fãrã sã cearã dovada de primire. Amenintã cu judecata, dar ceea ce nu spun este faptul cã un astfel de proces l-ar pierde încã de la prima înfãtisare”, mai spune avocatul. Si tot grav este si faptul cã, în urmã cu un an, aceeasi somatie a fost trimisã. De data aceasta, singura modificare este data la care hârtia respectivã a fost emisã, în rest, nimic nu este schimbat.