|

Lucrãri fãcute în bãtaie de joc la Poienesti

RÃZBOI Primarul din Poienesti, Gheorghe Poede, este în rãzboi cu o firmã din Vaslui care a executat în 2012 lucrãri de pietruire si întretinere a drumurilor din comunã. Acesta sustine cã TRANSMOBTUR S.R.L. a executat lucrãrile în bãtaie de joc, materialele folosite fiind de cea mai proastã calitate, piatra concasatã lipsind cu desãvârsire, motiv pentru care refuzã sã plãteascã suma restantã. Desi a încercat sã ajungã la o întelegere cu reprezentantii firmei, acestia au refuzat propunerile edilului si au dat în judecatã Primãria, dupã ce viceprimarul a semnat facturile de primire. Gheorghe Poede spune cã va apela la rândul sãu la instantã, fiind hotãrât sã îl denunte la DNA inclusiv pe viceprimar, nu doar firma de constructii.

În anul 2012, înainte de alegerile locale, din dorinta de a creste în ochii votantilor, fostul primar al comunei Poienesti, Constantin Stanciu, a semnat pe ultima sutã de metri trei contracte pentru pietruirea si întretinerea drumurilor comunale, în valoare de peste 230.000 de lei, cu o firmã din Vaslui, TRANSMOBTUR S.R.L. Unul dintre contracte, în valoare de 78.368 de lei (cu TVA) prevedea întretinerea drumurilor comunale si sãtesti cu pietris – refuz de ciur, prin cel de-al doilea, în valoare de 76.043 de lei (cu TVA), firma se obliga sã execute pietruirea drumului comunal Fundu Vãii – sat, cu piatrã de carierã si concasatã, cel de-al treilea contract în valoare de 79.310 de lei (cu TVA), fiind destinat pietruirii drumului comunal Poienesti – Fundu Vãii. Asa cum porcul nu se îngrasã în Ajun, nici “cârpeala” lui Constantin Stanciu nu a fost credibilã si nu a fost reales. A avut însã timp sã semneze în ceasul al doisprezecelea, exact înainte de instalarea în scaun a lui Gheorghe Poede, procesele verbale de receptie la terminarea lucrãrilor, cu toate cã acestea nu se ridicau calitativ la înãltimea banilor încasati de firma executoare, cel putin asa sustine actualul edil. Desi o parte din sumele prevãzute în contracte au fost plãtite, executorul lucrãrilor mai are de recuperat 93.205 de lei, bani pe care actualul primar refuzã sã îi plãteascã. Pe data de 1 aprilie 2013, reprezentantii firmei au adus ultimele facturi care au fost semnate de Constantin Pârgaru, viceprimarul de la Poienesti, dupã ce Gheorghe Poede a spus rãspicat cã nu are de gând sã mai dea niciun ban din bugetul local pentru niste lucrãri fãcute în bãtaie de joc. Atitudinea edilului este transantã pentru cã firma nu si-ar fi respectat în întregime obligatiile, materialul folosit la pietruire fiind de cea mai proastã calitate, zvonindu-se cã ar proveni de la demolarea Pietii Traian. De asemenea, cantitatea de pietris si nisip folositã a fost mult mai redusã decât cea stipulatã în contract, fiind distribuitã doar pe alocuri, sustine Gheorghe Poede. Conducerea TRANSMOBTUR S.R.L. a chemat în instantã Primãria Poienesti, care la data de 22 aprilie a primit o somatie prin care i se punea în vedere ca în termen de 15 zile sã achite suma rãmasã restantã. La rândul lui, primarul spune cã a fãcut plângere la DNA împotriva executorului si a viceprimarului care, din punctul lui de vedere, a comis un abuz de putere când a semnat la 1 aprilie facturile. “Nu vreau sã mai dau niciun ban pentru cã lucrãrile nu sunt de calitate, firma nu si-a fãcut treaba asa cum trebuia. Responsabilã este si comisia de receptie care nu a tras un semnal de alarmã când a vãzut cã lucrãrile erau necorespunzãtoare si nu a impus executantului refacerea acestor lucrãri. Din punctul meu de vedere contractul nu are valabilitate, nu a fost încheiat conform legii, deoarece ar fi trebuit citate douã pãrti, Consiliul Local care este cvorumul principal si primarul. Sunt sigur cã se va face dreptate în cele din urmã, au mai fost cazuri în care primarii s-au confruntat cu astfel de situatii si au avut câstig de cauzã”, a declarat Gheorghe Poede, primarul comunei Poienesti.

A comis un abuz de putere viceprimarului Constantin Pârgaru?

Constantin Pârgaru, viceprimarul comunei Poienesti, a semnat la data de 1 aprilie 2013 facturile de primire restante de la SC TRANSMOBTUR SRL. “Ceea ce a fãcut el a fost un abuz în serviciu pentru cã nu avea delegatie de la mine în acest scop. De aceea voi face o plângere la DNA împotriva lui”, a spus Gheorghe Poede. Pe de altã parte, Benone Turcu spune cã viceprimarul nu a încãlcat legea. “Nu conteazã cã facturile au fost semnate de viceprimar, este absolut legal, el a semnat în baza procesului verbal de receptie”, sustine bãrbatul.

(In)Competenta comisiei de receptie

Comisia de receptie care a examinat respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritãtile competente; executarea lucrãrilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementãrilor specifice, referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executatã lucrarea, terminarea tuturor lucrãrilor prevãzute în contract, nu a tinut cont de faptul cã materialele folosite pentru drumuri nu erau de cea mai bunã calitate, fiind de asemenea distribuite doar pe alocuri. Primarul Poede considerã cã cei cinci membri ai comisiei, Nelu Manole Caragatã, fostul viceprimar, Maria Cresu, contabil în cadrul primãriei, Gabriela Dosoftei, agent agricol în cadrul primãriei, Badea Ion, consilier local si Marcel Buhai, casierul Primãriei Poienesti, trebuie sã rãspundã în fata legii pentru cã neglijenta lor a adus prejudicii comunei.

Benone Turcu, directorul firmei, se apãrã

“Într-adevãr am fãcut o plângere penalã dupã ce am vrut sã mã înregistrez ca arierat, pentru cã primãriilor li se alocã mai multi bani dacã au arierate, dar el a refuzat sã înregistreze facturile la contabilitate pe motiv cã nu ar fi fost încheiate procesele verbale de receptie, la terminarea lucrãrilor. Acest lucru nu este adevãrat si pot dovedi simplu prin actele existente, care sunt dovezi incontestabile. Faptul cã a refuzat sã înregistreze un document oficial este ilegal. Pe unde am fost, la Finante, la Politie, mi s-a recomandat sã îl dau în judecatã pentru cã altã solutie nu existã. Cum poate sã sustinã el cã lucrãrile sunt slabe calitativ, din moment ce comisia de receptie nu a avut nimic de obiectat. Adicã sunt toti prosti mai putin el? Are patru clase si se dã destept. El nu mai întelege nimic pentru cã are 74 de ani si e schizofrenic. Se ceartã cu toatã lumea, e un procesoman, din punctul lui de vedere nimic din ce se întâmplã la primãria de la Poienesti nu e bun. Poate sã mã dea în judecatã, sã facã plângere la DNA, nu conteazã, pentru cã tot ce am fãcut a fost legal. Eu am plãtit impozit, am cumpãrat material si am închiriat masini si acum refuzã sã mã plãteascã. O parte din sumã a fost plãtitã în perioada celuilalt primar, iar pânã la finalul lui 2012 el a mai dat 350 de mii de lei pentru cã de suma asta dispunea în momentul respectiv. El s-a supãrat pentru cã am refuzat sã îi împrumut un buldoexcavator si niste masini pentru o sãptãmânã. Eu le închiriasem si plãteam 100 de miloane pe sãptãmânã (bani vechi) si am vrut sã i le dau contracost, îi tãiam chtantã, dar el le vroia gratis”, a declarat Benone Turcu.

Benone Turcu, fost actionar la SC Abies Alba SRL

Benone Turcu a fost actionar la SC Abies Alba SRL, firmã care a fost implicatã în trecut într-un scandal dupã ce a executat niste lucrãri în comuna Delesti. În 19 martie 2008, cu douã luni înainte de alegerile locale, fostul primar Tabãrã a încheiat un contract cu societatea Abies Alba, din Vaslui, în valoare de 379 de milioane lei vechi, fãrã TVA. Patronul trebuia sã se ocupe de întretinerea drumurilor sãtesti, pe o perioadã de sase luni de zile, pentru care Consiliul Local de la Delesti urma sã-i plãteascã 37.994,92 lei (379.949.200 lei vechi), fãrã TVA. A doua zi dupã semnarea contractului, pe 20 martie 2008, Abies Alba a înaintat Ordinul de platã 322, în valoare de 41.957,50 lei (419 milioane lei vechi), achizitie piatrã concasatã. Desi contractul nu prevedea achizitia de piatrã, Tabãrã a scos din banii Consiliului Local sute de milioane, în mod ilegal. Controlul Politiei si al DGFP a arãtat cã, de fapt, Abies Alba nu a adus în Delesti sute de tone de piatrã, desi a facturat toate aceste cantitãti si si-a primit banii de la fostul primar. De asemenea, patronul de la Abies Alba, în complicitate cu fostul primar, facturase sume cu mult mai mari fatã de cele din contract, în cazul refuzului de ciur, cu 35 lei/tonã în plus. “Într-adevãr am fost actionar la acea firmã în perioada respectivã, dar nu cred cã este relevant pentru cã nu am avut nicio treabã cu lucrarea de la Delesti. Ceilalti asociati au încheiat contractul cu primãria, semnãtura mea nu apare pe acte pentru cã nu m-am ocupat eu”, a declarat Benone Turcu.