|

Mai e solidaritatea la modã?

Nicolaie MIHAI, presedintele C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad

MESAJ PENTRU MEMBRI CARP BÂRLAD

Editorialul acesta, dragi prieteni, s-a nãscut nu dintr-o obligatie conjuncturalã, ci din îndatorirea moralã pe care o am fatã de dumneavoastrã. Sunt presedinte nu pentru mine, sunt presedinte, vremelnic, pentru a vã sluji interesele si a apãra drepturile pe care singuri vi le-ati cãpãtat, dupã o viatã de muncã, dãruitã mai întâi tãrii si, mai apoi, familiei si satisfactiilor personale. Iubesc generatiile contemporane, le apreciez si încurajez în edificarea unei lumi care sã nu semene cu cea de ieri. Dar mã simt mai aproape de cei de vârsta a treia, fiindcã împreunã am construit ceea ce a fost pânã mai deunãzi si, tot împreunã, am constatat – si încã mai constatãm fãrã sã pricepem prea mult – cum se duce, fãrã noimã, pe apa sâmbetei tot, dar absolut tot, ceea ce, bine ori mai putin bine, am realizat în … vremea noastrã.

Pentru cine vrea sã înteleagã sensul afirmatiilor mele, acesta-i motivul pentru care mi-am pus întrebarea din …. titlu (!). Pentru cã eu, ca jurist cu oarecare experientã în profesiunea mea, n-am uitat si nu uit o maximã din perioada Romei Antice: “Sunt om si nimic din ce-i omenesc nu mi-e strãin” (Homo sum, humani nihil a me alienum puto), pe care eu o pun alãturi, ca o completare, de un precept al dreptului roman sustinut de jurisconsultul Ulpian, consilier al împãratului Alexandru Severus, „Honeste vivere”, adicã „Sã trãiesti cinstit!”. Dacã ar fi sã detailez, as afirma cã într-o lume dreaptã, democratã – cum le place unora sã spunã -, mãcar trei obligatii e bine sã stea în atentia fiecãruia: Unu, sã trãiesti cinstit; doi, sã nu dãunezi altuia si trei, sã dai fiecãruia ceea ce i se cuvine. Stimati prieteni si membri ai Casei, noi chiar aceste deziderate încercãm sã le concretizãm, reusitele fiind diferite si determinate de cîtiva factori, între care colaborarea dintre dumneavoastrã si Casa ai cãrei membri sunteti fiind poate cea mai la îndemânã. Dar depinde de gradul de receptivitate al fiecãruia, pe mine, de exemplu, nemultumindu-mã proverbul „nu existã pãdure fãrã uscãturi”, ca un fel de justificare categoricã a neîmplinirilor.

Presedintele dumneavoastrã nu vã îndeamnã sã cãutati sensul cuvântului solidaritate în dictionar, dar pot sã vã amintesc responsabilitatea individualã care devine sprijin în realizarea scopului comun, scop care ajunge faptã abia dupã ce unirea într-o actiune stã sub semnul constientei. E adevãrat, parcurgem o perioadã în care principiile morale s-au cam uitat, motiv pentru proliferarea demagogiei. De pildã, nimeni nu declarã cã nu-i place munca, dar putini muncesc. Motivatia cã nu sunt locuri de muncã a devenit slogan pentru lenesii care preferã sã primeascã ajutor social (nemeritat si populist!), dar refuzã orice ofertã. Mirajul cîstigurilor mari în Occident a întunecat judecata onestã si nimeni nu mai contabilizeazã pierderile legate de efort, de familiile dezorganizate, de starea psihicã degradatã a copiilor rãmasi de izbeliste acasã etc. etc. Un salariu decent acasã, adicã în tarã, chiar dacã aparent mai mic decât acolo unde muncim ca robii, în conditii adesea inumane, ar fi mult mai profitabil, redându-ne si demnitatea de români care, în decursul istoriei (nestiute azi mai de nimeni!), n-am acceptat sã fim slugile nimãnui…

Dar oricât de vitrege ar fi unele situatii din viata noastrã cotidianã, exceptând si exagerãrile de care nu ducem lipsã si în care suntem, se pare, profesionisti, depinde numai de noi toti, dar si de responsabilitatea fiecãruia, ca mãcar sã diminuãm neajunsurile când nu le putem înlãtura definitiv.           În ce ne priveste pe noi, C.A.R.P. „Elena Cuza” din Bârlad va milita pentru bunãstarea decentã a membrilor ei, în asa fel încât Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie 2017 – sã aducã bobul de sperantã în sufletele noastre. Acesta-i mesajul meu.

Din partea conducerii, a Consiliului Director si a mea personal, dorim tuturor membrilor, simpatizantilor, colaboratorilor si familiilor acestora gânduri bune, efort personal pentru bunãstare si descoperirea demnitãtii si cinstei de ROMÂN!