|

Mãrturisirile pãrintelui Mina Dobzeu, despre lupta sa cu antihristii!

SENTIMENTE… Pe 5 noiembrie, husenii nu au uitat cã pãrintele Mina Dobzeu, duhovnicul atâtor generatii, ar fi împlinit 98 de ani. Anul trecut, pe 7 iunie, pãrintele Mina s-a stins din viatã, în chilia sa, din curtea Catedralei Episcopale. A fost înmormântat la streasina lãcasului pe care l-a slujit ani la rând si, de atunci, nu e zi în care fiii sãi duhovnicesti sã nu-i aprindã o candelã, lângã cruce. În scrierile rãmase în memoria internetului, una se distinge, în mod deosebit. Este vorba despre o convorbire dintre pãrintele Mina Dobzeu si duhovnicului Teofil Pãrãian, consemnatã pe nistea.com, în care “Sfântul închisorilor comuniste” mãrturiseste despre sine si despre timpurile grele, în care s-a decis sã lupte contra antrihistilor.

“Am fost un revoltat împotriva ateismului, marxism-leninismului, materialismului dialectic si, în 1948-49 eram la schitul Vlãdicesti, cãugã ierodiacon. Si când s-a scos învãtãmântul religios din scoalã,eu am luat atitudine si am rãspândit niste afise, protestând si scriind chiar direct: “Pericolele învãtãturii marxist-lininist-staliniste” – si cuprindea acest articol: înstrãineazã pe credincios de la Bisericã, distruge Biserica, îndobitoceste pe om si altele de felul acesta. Pentru care, dupã ce am fost descoperit cã eu sunt autorul, m-au arestat si condamnat la 3 luni si o zi, dar apoi m-au retinut vreo 11 luni la Galati. În 1959,eram student la Teologie în anul II la Bucuresti, când s-a dat Decretul 410 de desfiintare a mãnãstirilor si reducere a personalului monahal, eu am luat atitudine si am scris 13 scrisori, pe larg, pe temeiurile Sfintei Scripturi în special, denuntînd antihristul sub toate aspectele. Si am adresat aceste scrisori pe la toti ierarhii Bisericii, una la Institutul Teologic, care s-a citit la Institutul Teologic si pãrintele rector mi-a spus cã e scrisoare de sfânt, cã a pãtruns pe de-a-ntregul cartea Apocalipsei si cã e binevenitã. Nu si-a fãcut nicio grijã cã ce va suferi el, când a aflat cã am adresat-o si episcopilor si Prea Fericitului Pãrinte Patriarh, cã rãspund cei mari despre aceasta. Dar curând am fost denuntat la Departamentul Cultelor si am fost arestat. Mai întâi exmatriculat din Institutul Teologic, scos din monahism si apoi arestat si condamnat la 3 ani la Jilava, unde am întâlnit si pe Nicolae Steihardt, pe care l-am botezat în conditiile care erau acolo. Asta a fost a doua strigare împotriva antihristului”, i-a povestit Mina Dobzeu, pãrintelui Teofil Pãrãian. Site-ul nistea.com mentioneazã cã aceastã confesiune a avut loc pe data de 9 septembrie 2000.

“7 scrisori i-am scris lui Ceausesscu, împreunã cu un grup de scriitori”

“A treia a fost în 1986-88, când am scris 7 scrisori lui Nicolae Ceausescu, cerând sã respecte calendarul bisericesc ortodox român, sã respecte poporul acesta care are o conduitã moralã, o disciplinã, o moralã, o traditie si sã nu-i impunã ce nu este a lui: ateismul. Si eu am scris scrisorile acestea demonstrând cumintenia poporului nostru, superioritatea moralei crestine si mã bãteam cu darwinismul. Deci, 7 scrisori, care din 1986 si pânã în 1988 le-am scris, dar nu eram singur, ci eram cu un grup de scriitori din Bucuresti. Scrisorile le trimiteam lui Nicolae Ceausescu pe adresa precisã a lui, dar cu semnãtura “din partea unui grup de intelectuali si scriitori din Bucuresti”. Dupã 1988 am fost iarãsi retinut, vreo 8 luni, fãrã sã fiu condamnat, fiindcã eu n-am recunoscut cã-mi apartin, din ce motive? – Pentru cã-mi era grijã sã nu-i denunt pe scriitori, sã nu-i bag pe altii în greutãti. Ultima scrisoare a fost asa, cã între mine si scriitorii lui, filosofii pãgânismului se crease un dialog: eu urmãream articolele care erau în stilul lor, ateiste, si le combãteam; iar ultimul articol a fost asa: Florin Georgescu scria: “Nu e posibil supranaturalul!” Ana Bãlasa scria un articol cã morala e decãzutã: la ce moralã sã revenim – la cea a sfintilor nu e posibil, care este ireversibilã; si eu le demonstrez, si la unul si la altul, prin ceea ce s-a petrecut la Mãnãstirea Neamtu, când s-a ridicat acel paviment, cu mai cîtiva ani în urmã, la 30 de centimetri înãltime, demonstrez cã iatã acolo nu-i mâna omului, nici ceva natural, ci, iatã, e posibil supranaturalul – îi spun lui Florin Georgescu. “Iatã, e posibil supranaturalul!”. Iar lui Ana Bãlasa îi demonstrez tot prin acel fapt, cã, iatã, Dumnezeu cinsteste si relicvele si rãmãsitele muritorilor care l-au cinstit pe Dumnezeu; deci la aceastã moralã a sfintilor ne cheamã si sã nu zicem cã calea este ireversibilã. Deci acestea toate l-am publicat si le-am scris, s-au publicat într-o carte la Editura Anastasia din Bucuresti: 3 strigãri împotriva lui antihrist – aceste trei momente de care am povestit. Si acolo sunt date amãnuntit si situatia mea în perioada aceasta a comunismului, în care am avut o atitudine protestatarã împotriva pãgânismului ateism materialist”, a mãrturisit pãrintele Mina Dobzeu.