|

Medicii de familie care vor salarii mai mari, trebuie sã presteze servicii suplimentare

ÎN DISCUTII… Medicii de familie au nevoie sã fie stimulati, iar Ministerul Sãnãtãtii le propune anumite servicii suplimentare care pot fi efectuate si care pot fi recompensate. La nivelul judetului Vaslui, marea majoritate a medicilor de familie obtin, lunar, venituri brute de peste 20.000 de lei, pe care le pot rotunji cu deconturile de la centrele de permanentã.

“Medicii de familie sunt nemultumiti de propunerile pe care Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate le-a fãcut pentru finantarea cabinetelor începând cu 1 aprilie, cu semnarea actului aditional la contractul cu CNAS. (…) Cu sigurantã, medicina de familie are nevoie sã fie stimulatã. Propunerea Ministerului Sãnãtãtii pentru medicina de familie a fost legatã de anumite servicii suplimentare care pot fi efectuate si care pot fi recompensate. De asemenea, existã în discutie un grant cu Banca Mondialã axat în mare parte pe medicina de familie si medicina comunitarã. Din punctul de vedere al Ministerului si al Guvernului, lucrurile cred cã au fost întelese”, a afirmat Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãtii. Aceasta a amintit cã au fost o serie de întâlniri pe aceastã temã cu medicii de familie si cu Colegiul Medicilor si vor mai fi. Reamintim cã Societatea Nationalã de Medicina Familiei a semnalat, duminicã, mai multe probleme în sistem. “Cabinetelor medicilor de familie din România li s-a alocat în 2018 un buget cu doar 17% mai mare decât în 2017, sub 6% din FNUASS total, fapt care a fãcut ca functionarea cabinetelor sã fie la un nivel de “supravietuire”. În conditiile în care personalul medical din unitãtile sanitare de stat (medicina scolarã, ambulatoriu integrat, spitale) a beneficiat de finantãri (salarii si bugete) mãrite cu pânã la 100%, medicii de familie au asteptat o reparatie a acestor inechitãti”, se preciza într-un comunicat al Societãtii Nationale de Medicina Familiei.

Medicii de familie din Vaslui, venituri brute si de 32.000 de lei pe lunã

În judetul Vaslui sunt medici de familie cu peste 2.000 de pacienti pe liste care, la sfârsitul lunii rãmân cu un profit rezonabil, dar sunt si cazuri în care abia reusesc sã se descurce. Astfel, medicii de familie vasluieni se împart în douã mari categorii: cei care au avut grijã sã-si adune pe liste cât mai multe persoane si cei care abia au ajuns sã atingã un numãr de pacienti cât sã-si poatã desfãsura activitatea. La fel se împart si sumele pe care lunar le ridicã de la Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui. Sunt medici de familie care primesc 7 – 8.000 de lei pe lunã, dar sunt altii care se pot mândri cu venituri si de peste 30.000 de lei pe lunã. Multi dintre ei sunt abonati si la deconturile centrelor de permanentã, astfel cã sumele pot ajunge si la 40-50.000 lei pe lunã. Medicii de familie spun însã cã din acesti bani, 60% o reprezintã cheltuiala cu cabinetul, ceea ce face ca la sfârsit de lunã, veniturile sã nu fie chiar asa mari. Rãmâne de urmãrit cum vor rãspunde ei propunerii fãcute de Ministerul Sãnãtãtii.