|

Medicii de familie, în vizorul CJAS Vaslui

APEL Ieri, 24 octombrie, la initiativa Prefecturii Vaslui, a vut loc o sedintã pentru prelucrarea modificãrii normelor metodologice prin HG 778/2013 privind venitul minim garantat, sedintã la care au participat toti primarii ori factorii responsabili la nivelul unitãtilor administrativ teritoriale de la nivelul judetului Vaslui. La aceastã sedintã a fost prezentã si Simona Polak, presedinta Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui, care a dorit sã facã un apel cãtre autoritãtile locale cu privire la respectarea drepturilor cetãtenilor asigurati.

“Profit de aceastã întâlnire, la care reprezentantii tuturor UAT-urilor din judet sunt prezenti, pentru a vã solicita o colaborare cât mai strânsã în folosul cetãtenilor. În fiecare comunã existã mãcar un cabinet medical de medic de familie, dar, din pãcate, nu în toate cazurile, serviciile medicale asigurate de acesti medici sunt de calitate. Cu exceptia primarului comunei Iana, niciun alt primar nu a fãcut sesizãri cu privire la nerespectarea programului de lucru al medicilor de familie, ori de faptul cã acestia nu-si fac datoria asa cum ar trebui si pentru care primesc din partea CJAS sume importante. În schimb, primim în fiecare zi, nenumãrate sesizãri de la locuitorii judetului, în care acestia reclamã diverse aspecte din activitatea medicilor de familie. În aceste conditii, fac un apel cãtre dumneavoastrã, primari care ati fost alesi de cetãteni tocmai ca sã le rezolvati problemele de zi cu zi, sã vã implicati mai mult în viata comunitãtii, inclusiv în domeniul sanitar. Vã rog sã sesizati, atunci când este cazul, eventualele disfunctionalitãti în ceea ce priveste activitatea medicilor de familie din comunele noastre. Asta cu atât mai mult cu cât, de anul viitor, bugetul alocat acestor cabinete medicale ale medicilor de familie va creste, astfel cã acestia vor trebui sã fie mai constiinciosi”, a declarat Simona Polak, presedinta CJAS Vaslui. O altã problemã ridicatã în fata reprezentantilor autoritãtilor locale din judet a fost aceea a faptului cã, de multe ori, pacientii cu probleme mai serioase sunt îndrumati, de cãtre medicii de familie direct la spitale, chiar si doar pentru o injectie, sau efectuarea de analize medicale de rutinã. Asta cu toate cã în judet sunt nu mai putin de opt centre de permanentã, la Codãesti, Cozmesti, Vutcani, Ivãnesti, Duda Epureni, Oltenesti, Stãnilesti ori Puiesti, centre care, între orele 15.00 – 8.00 ar trebui sã poatã asigura asistenta medicalã de urgentã ambulatorie pentru pacientii din zonã. În plus, în curând, un astfel de centru de permanentã urmeazã a fi deschis la Dragomiresti, iar de anul viitor, este posibilã redeschiderea unei unitãti spitalicesti la Negresti, unitãti care ar trebui sã rezolve problemele mai putin grave, care nu necesitã internare neapãratã. În plus, în special pentru bolnavii de cancer sau diabet, dar si pentru alti suferinzi de boli cronice grave netransportabili, este alocat un buget însemnat, prin CJAS, pentru ca acesti bolnavi sã poatã beneficia, pentru o perioadã de maximum 90 zile/an, de servicii medicale gratuite la domiciliu, servicii care ar trebui efectuate de medicii de familie în urma unei cereri adresate de bolnavi sau apartinãtorii acestora. “Este vorba nu doar de vizite în vederea verificãrii stãrii de sãnãtate la bolnavii gravi sau nedeplasabili, cât, mai ales, de administrarea tratamentului necesar. Toate aceste servicii de tratament la domiciliu sunt decontate de cãtre CJAS, iar în curând vom începe o campanie de popularizare, pentru ca acest lucru sã fie adus la cunostinta tuturor cetãtenilor în nevoie. Repet apelul fãcut, ca dumneavoastrã, reprezentantii cetãtenilor, sã urmãriti inclusiv aceste aspecte, si, în cazul în care observati cã medicii de familie nu-si fac datoria, sã ne sesizati, pentru a lua mãsuri în acest sens. Pentru noi, este greu sã avem reprezentanti în toate cele 84 de comune sau orase, pentru a verifica activitatea medicilor de familie sau a centrelor de permanentã, de aceea, apelãm la dumneavoastrã, primari, asistenti sociali sau lucrãtori din primãrii, pentru ca toti beneficiarii de servicii medicale sã poatã beneficia de cele mai bune servicii”, a continuat Simona Polak, presedinta CJAS Vaslui. La rândul sãu, prefectul Radu Renga a adãugat cã “aceastã problemã este prea importantã pentru a fi tratatã cu superficialitate. Primarii trebuie sã se implice pentru inventarierea tuturor bolnavilor ce ar putea fi inclusi în programele nationale de sãnãtate, în special cei cu cancer sau diabet, pentru a beneficia de medicatia gratuitã. Sunt fonduri pentru asa ceva si nu trebuie ca o persoanã suferindã care ar putea fi inclusã în aceste programe sã nu beneficieze de medicamente gratuite sau, mai grav, sã fie obligatã sã achizitioneze contracost tratamentul, doar pentru cã nu a fost informatã cu privire la drepturile pe care le are”.