|

Medicii de familie vasluieni, asteptati la discutii cu Casa de Sãnãtate

TRATATIVE…. Vasile Ciurchea, presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate a declarat, la o întâlnire cu reprezentantii medicilor de familie, cã trebuie gãsite solutii pentru a asigura pacientilor “un acces cât mai facil la servicii medicale”, iar, acolo unde este posibil, acestea sã fie acordate în medicina primarã, fãrã ca pacientii “sã mai fie plimbati pe drumuri de la un medic la altul”.

“Trebuie sã gãsim solutii pentru a asigura pacientilor un acces cât mai facil la servicii medicale si, acolo unde este posibil, sã le acordãm aceste servicii în medicina primarã, fãrã sã îi mai plimbãm pe drumuri de la un medic la altul. Bineînteles, trebuie sã identificãm metode de simplificare care sã nu afecteze calitatea actului medical. Aceste metode vor aduce, cu sigurantã, si economii în sistem, care vor fi utilizate tot pentru pacienti”, a declarat Vasile Ciurchea. Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si reprezentantii medicilor de familie au dezbãtut luni proiectul normelor de aplicare a Contractului-cadru pe anii 2020 – 2023. “În perioada urmãtoare, la CNAS au loc întâlniri cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care va reglementa conditiile acordãrii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru urmãtorii 4 ani. Astãzi (n.r. luni), începând cu ora 9:30, au avut loc consultãrile cu reprezentantii medicilor de familie, în cadrul cãrora s-a dezbãtut o serie de propuneri ale acestora. Unele propuneri au fost agreate sau au fost eliminate de comun acord”, mai afirmã Ciurchea. Presedintele CNAS a propus o nouã întâlnire cu reprezentantii medicilor de familie, la care sã participe si reprezentanti ai celorlalte specialitãti medicale, în cadrul cãreia sã poatã fi identificatã “o arie mai largã” de servicii medicale care sã poatã fi acordate pacientilor în medicina primarã.