|

Medicii si profesorii ar putea beneficia de concediu 42 de zile!

PROIECT… Veste bunã pentru bugetarii care au douã locuri de muncã. Acestia vor putea cumula concediile de odihnã de la cei doi angajatori, astfel încât vor putea beneficia de cel putin 42 de zile libere pe an. Propunerea a fost inclusã într-un Proiect de hotãrâre al Guvernului pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnã si alte concedii ale salariatilor din administratia publicã, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitãtile bugetare. Documentul a fost lansat în dezbatere publicã si, ca sã se aplice, trebuie doar sã fie adoptat de Executiv.

Cei care vor beneficia de prevederile acestei legi sunt profesorii, medicii si asistenti sociali care cumuleazã douã functii. În prezent, acestia primesc concediu de odihnã numai pentru functia de bazã, iar pentru cealaltã functie îsi pot lua numai concediu fãrã platã, durata acestuia fiind de 21-22 zile. „Salariatii care îndeplinesc prin cumul, pe lângã functia de bazã, cu o normã întreagã, o altã functie, au dreptul la concediu de odihnã plãtit numai de la unitatea în care au functia de bazã. Unitatea în care salariatii cumuleazã le va acorda, la cerere, un concediu fãrã platã pentru zilele de concediu de odihnã primite de la cealaltã unitate”, prevede acum legislatia concediilor bugetarilor. Ca sã remedieze situatia, Ministerul Muncii a initiat un proiect de lege menit sã elimine discriminarea legislativã dintre salariatii din mediul bugetar si salariatii din mediul privat referitoare la acordarea concediului de odihnã. “În acest fel se eliminã discriminarea salariatilor din administratia publicã, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitãtile bugetare fatã de salariatii din mediul privat, în ceea ce priveste drepturile si obligatiile corelative care decurg din executarea contractelor individuale de muncã”, scrie în nota de fundamentare.