|

Mii de elevi din Vaslui vor sustine peste o lunã Bacul si Evaluarea Nationalã, în plinã epidemie cu coronavirus!

HOTÃRÂRE… Vesti importante pentru elevii vasluieni, care vor sustine în curând Evaluarea Nationalã si examenul de Bacalaureat! Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetãrii, a aprobat, prin ordin, noul calendar de organizare si desfãsurare atât a examenului national de Bacalaureat 2020, cât si cel al admiterii în învãtãmântul liceal de stat. Vor fi, ce-i drept, niste examene cu totul altfel, decât în mod obisnuit, în contextul epidemiei cu noul coronavirus. La nivel de judet sunt asteptati sã sustinã examenul 2.894 elevi de clasa a XII-a si alti 176 de la frecventã redusã, cãrora li se adaugã si alti absolventi din promotiile anterioare, care nu au sustinut sau au picat Bacul.

A fost aprobat noul calendar de organizare si desfãsurare a examenului national de Bacalaureat în anul scolar 2019-2020. Conditiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen sunt urmãtoarele: organizarea sãlilor de examen sã se realizeze astfel încât în fiecare candidatii sã fie repartizati la o distantã de minimum 2 metri unul fatã de celãlalt stânga/dreapta – fatã/spate; sãlile de examen si sãlile în care îsi desfãsoarã activitatea comisia din centrul respectiv se aflã, de regulã, în aceeasi clãdire; sãlile detin sisteme de supraveghere audio-video. Pânã la data de 8 iunie 2020, Comisia judeteanã de bacalaureat va nominaliza centrele de examen dintre unitãtile de învãtãmânt care îndeplinesc conditiile enumerate mai sus si centrele zonale de evaluare, precum si unitãtile de învãtãmânt arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizeazã pentru minimum 500 de candidati si maximum 1.000 de candidati. MEC mai precizeazã cã elevii care se aflã în izolare sau cei confirmati pozitiv cu noul coronavirus, dar si cei care au diferite afectiuni cronice sau cei care prezintã un risc crescut de infectie de a dezvolta complicatii asociate infectiei SARS-CoV-2 vor sustine probele pentru examenul national de Bacalaureat conform unei proceduri speciale, elaborate de cãtre Ministerul Educatiei si Cercetãrii si Ministerul Sãnãtãtii. “Pentru examenul national de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asiguratã, pentru fiecare salã de examen, de minimum un profesor asistent. Comisiile judetene de bacalaureat, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia judeteanã de contestatii au obligatia aplicãrii întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securitãtii igienico-sanitare a elevilor si a întregului personal implicat în desfãsurarea examenului national de Bacalaureat”, se mai aratã în comunicatul de presã.

Aproape 3000 de absolventi de liceu din Vaslui, asteptati sã dea Bacul!

La nivel de judet sunt asteptati sã sustinã examenul 2.894 elevi de clasa a XII-a si alti 176 de la frecventã redusã, cãrora li se adaugã si alti absolventi din promotiile anterioare, care nu au sustinut sau au picat Bacul. Înscrierile sunt programate în perioada 3 – 10 iunie, iar între 11 si 17 iunie – echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale. Elevii din partea minoritãtilor nationale vor sustine pe 23 iunie proba la Limba si literatura maternã – proba E b) – proba scrisã. În data de 24 iunie va avea loc Proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisã, iar pe 25 iunie proba la alegere a profilului si a specializãrii – proba E d) – proba scrisã. Rezultatele vor fi afisate pe 30 iunie, pânã la ora 12.00. Contestatiile vor putea fi depuse pe 30 iunie, în intervalul orar 16,00 – 20.00, si pe 1 iulie între 8.00 – 12.00. Rezultatele finale dupã rezolvarea contestatiilor vor fi afisate pe 5 iulie. Potrivit comunicatului de presã, ordinul de ministru urmeazã sã fie publicat în Monitorul Oficial.

Noul calendar privind organizarea si desfãsurarea admiterii în învãtãmântul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afiseazã oferta de scolarizare sau de formare profesionalã, concretizatã în profiluri, domenii si calificãri profesionale pentru învãtãmântul liceal, filiera tehnologicã.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de cãtre absolvenții clasei a VIII-a și de cãtre pãrinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizatã va avea loc în data de 10 iulie 2020. Calendarul complet al admiterii în învãțãmântul liceal de stat este disponibil pe www.edu.ro (AICI).

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bazã de calificativ: admis/respins. Pentru profilul pedagogic – toate specializãrile – evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de cãtre unitatea de învãțãmânt în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. În contextul epidemiologic actual, sedintele si actiunile de instruire cu pãrintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, precum si cele pentru completarea optiunilor în fisele de înscriere de cãtre absolventii clasei a VIII-a si de cãtre pãrintii acestora pot fi organizate în unitatea de învãtãmânt sau prin mijloace electronice de comunicare-telefon, e-mail, videoconferintã. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctã. Media de admitere, în baza cãreia se realizeazã înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolventilor învãtãmântului gimnazial, se calculeazã ca medie ponderatã între media generalã la examenul de evaluarea nationalã (80%) si media generalã de absolvire a claselor V-VIII (20%). În acelasi timp, prin ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 4.325/22.05.2020, a fost adoptat si calendarul admiterii în învãtãmântul profesional de stat si în învãtãmântul dual pentru anul scolar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie. Prima etapã a admiterii în învãtãmântul profesional de stat de înscriere - afisare rezultate, este programatã în perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapã de înscriere – afisare rezultate, între 22 si 28 iulie. Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat ”Calendarul actualizat al organizãrii si desfãsurãrii admiterii în învãtãmântul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021″va fi publicat în Monitorul Oficial.