|

Dezvaluirile ziaristilor americani!

Minciuna “Chevron” are picioare scurte chiar si în SUA!

CEL MAI PROST AN! În SUA, California, un ziar din Richmond atrage atentia cã Chevron a avut cel mai prost an din istoria sa, compania fiind acuzatã cã polueazã si are practici necinstite, deoarece nu aduce la cunostinta publicului informatii de interes major privind felul cum le va fi afectatã sãnãtatea si viitorul. Jurnalista Rebecca Tarbotton, din Richmond, scrie cã acolo “va fi, cu sigurantã, un amplu protest, inspirat de miscarea <<99% Spring>>, fatã de practicile iresponsabile si distructive ale companiei Chevron”. Aceeasi atitudine a Chevron o regãsim in perimetrul EV2 Bârlad unde compania împarte pliante care vorbesc doar de posibile beneficii si minimalizeazã riscurile. Mai mult, geologii americani au stabilit în premierã o legãturã între fracturarea hidraulicã si producerea miscãrilor telurice. Dupã studierea mai multor cazuri în Ohio, cercetãtorii au ajuns la concluzia cã injectarea amestecului de apã si chimicale în sol pentru eliberarea gazelor de sist provoacã seisme de micã intensitate. În România, Asociatia Pentru Apãrarea Drepturilor Omului în România – Comitetul de la Helsinki (APADOR-CH), scrie pe site-ul ei cã Ministerul Afacerilor Interne schimbã pe sest ordinul care a permis asediul de la Pungesti, ordin care nu a fost adus la cunostinta cetãtenilor si nici ce drepturi au acestia cât timp este instituit ordinul. Îngrijorarea în rândul populatiei creste pe mãsurã ce Chevron vrea sã intaleze în cel mai scurt timp o a doua sondã la Puiesti, la 25 de km de Bârlad.

Localnicii din Richmond, California, se plâng de poluarea adusã de rafinãria Chevron în regiune, precum si de practici necinstite din partea companiei care nu aduce la cunostinta publicului informatii de interes major pentru sãnãtatea si viitorul populatiei din Richmond, dar transmite aceste informatii actionarilor sãi. Aceeasi atitudine o regãsim în perimetrul EV2 Bârlad unde compania împarte pliante care vorbesc doar de posibile beneficii si minimalizeazã riscurile, pe când în rapoartele cãtre actionari aceste riscuri sunt descrise concret: pot exista explozii la sonde, contaminãri si chiar pierderi de vieti omenesti. Chevron a evitat un raport complet si transparent privind impactul asupra mediului adus de operatiunile sale in Richmond, la fel cum face si în judetul Vaslui. În raportul asupra mediului pentru sondele de la Puiesti si Pungesti nici nu apar cuvintele “gaze de sist” si “fracturare hidraulicã”, desi pe site-ul companiei si în rapoartele pentru actionari este scris clar cã Chevron urmãreste extractia gazelor de sist în perimetrul EV2 Bârlad. Jurnalista Rebecca Tarbotton din Richmond, California, scrie cã “Anul 2013 a fost unul dintre cei mai prosti ani de pânã acum pentru Chevron. De la daunele imense pe care le-a avut de plãtit în Ecuador, în urma proceselor intentate companiei, la dezastrele ecologice din Brazilia si Nigeria cauzate de forajele offshore, pânã la moartea tragicã a angajatilor companiei din mai multe zone, inclusiv aici, în California”, scrie Tarbotton. Ea publicã un al treilea comunicat din seria celor pe care si-a propus sã le publice “în timp ce ne pregãtim pentru prima sãptãmânã din ceea ce va fi, cu sigurantã, un amplu protest, inspirat de miscarea <<99% Spring>>, fatã de practicile iresponsabile si distructive ale companiei Chevron” (primul comunicat fiind din Kazahstan, emis de Sergey Solanyik, sI al doilea comunicat, din Ecuador, transmis de Luz Trinidad Andrea Cusangua). “Aceste comunicate, emise de oameni din întreaga lume (si de aici, din regiunea Golfului San Francisco), ne informeazã despre ceea ce înseamnã, de fapt, viata în comunitãtile în care Chevron îsi desfãsoarã activitatea. Multi dintre acestia se vor deplasa la San Ramon, California, pentru a-si adresa revendicãrile, în baza justitiei, directorilor executivi ai companiei, membrilor consiliului de administratie si actionarilor la întâlnirea anualã a actionarilor companiei Chevron, care va avea loc pe 30 mai. Puteti citi toate comunicatele pe site-ul TrueCostOfChevron.com.”, mai mentioneazã jurnalista Rebecca Tarbotton.

SUA: Cutremurele au legãturã cu fracturarea hidraulicã!

Geologii americani au stabilit în premierã o legãturã între fracturarea hidraulicã si producerea miscãrilor telurice. Dupã studierea mai multor cazuri în Ohio, cercetãtorii au ajuns la concluzia cã injectarea amestecului de apã si chimicale în sol pentru eliberarea gazelor de sist provoacã seisme de micã intensitate.

Associated Press scrie cã pânã acum fusese stabilitã o legãturã între puturile de mare adâncime în care era deversatã apa uzatã în urma forãrilor si cutremure. Dar geologii spun cã implicatiile sunt mai mari si cã, pentru prima datã, au putut identifica o relatie de cauzã-efect între fracturarea hidraulicã si miscãrile telurice. Cutremurele sunt aproape imperceptibile de cãtre populatie, dar se asteaptã ca raportul geologilor sã ducã la revizuirea conditiilor pentru acordarea avizelor de exploatare a gazelor de sist. Specialistii atrag însã atentia cã aceste concluzii se aplicã doar pentru zona respectivã si cã efectul fracturãrii hidraulice variazã în functie de tipurile de sol.

APADOR-CH: MAI schimbã pe sest ordinul care a permis asediul de la Pungesti

Asediul abuziv de la Pungesti, sub care trãiesc locuitorii comunei din decembrie 2013, este pe cale sã se schimbe, ca urmare a unei intentii relativ incerte a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de a modifica Ordinul 60/2010, scrie APADOR-CH pe site-ul sãu. Conform unui rãspuns primit de Asociatia Pentru Apãrarea Drepturilor Omului în România – Comitetul de la Helsinki (APADOR-CH), de la MAI, oficialii din minister ar fi avut deja douã întâlniri de lucru în cadrul cãrora au discutat introducerea în amintitul ordin a unor clarificãri, ca urmare a sugestiilor primite în urmã cu câteva luni de la Avocatul Poporului. APADOR-CH apreciazã aceastã decizie (desi vine la aproape cinci luni de când a fost cerutã) si solicitã autoritãtilor ca mãcar la modificarea Ordinului 60 sã respecte Legea transparentei decizionale (52/2003) si sã invite societatea civilã la dezbateri. Conform Ordinului 60/2010, MAI poate dispune instituirea unor zone speciale de sigurantã publicã pe teritorii restrânse, unde se constatã fenomene infractionale – violente, trafic, consum de droguri, prostitutie. Niciunul dintre aceste fenomene nu a fost constatat în Pungesti (Vaslui), unde tãranii din satele ce compun comuna au protestat în mai multe rânduri la adresa lucrãrilor de explorare a gazelor de sist fãcute de compania Chevron. Ca urmare a acestor proteste, totusi, MAI a instituit zona specialã de sigurantã la Pungesti, fãrã sã informeze autoritãtile locale sau mãcar pe locuitori despre ce drepturi si obligatii au în asemenea situatii. “În luna decembrie 2013 o echipã APADOR-CH s-a deplasat în zonã si a semnalat într-un raport faptul cã Ordinul 60/2010 este lacunar si cã aplicarea lui în cazul Pungesti este de naturã sã încalce drepturi fundamentale ale cetãtenilor, cum ar fi dreptul la liberã circulatie, la asociere sau la exprimare în spatiul public. Ca rãspuns la acel raport, MAI ne-a explicat cã, dimpotrivã, prezenta masivã a trupelor de jandarmi si politie în comunã este de naturã a proteja, nu a restrânge drepturile cetãtenesti. Abia dupã câteva luni, la solicitarea Avocatului Poporului, MAI admite practic cã aspectele semnalate în raportul APADOR-CH sunt corecte si se declarã dispus sã modifice Ordinul 60/2010.”, scriu reprezentantii APADOR-CH pe site.

Din pãcate, stilul de lucru al MAI în privinta modificãrii actului normativ este la fel de netransparent ca si procedura de stabilire a unei zone speciale de sigurantã publicã. Conform rãspunsului MAI primit de APADOR-CH, la minister ar fi avut deja loc douã întâlniri în care s-a stabilit modificarea/completarea Ordinului nr.60/2010, în sensul:

- completãrii art.12, pentru stabilirea conditiilor/criteriilor necesare pentru adoptarea mãsurii privind instituirea zonei speciale de sigurantã publicã, care sã constituie premise pentru asigurarea unei proportionalitãti între aceastã mãsurã si cauzele ce au determinat-o, respectiv scopul urmãrit;

- introducerii unor dispozitii referitoare la actele care se efectueazã, precum si la mãsurile care se dispun în situatia instituirii zonei speciale de sigurantã publicã, de naturã sã confere dispozitiilor respective precizie si claritate;

- introducerii unor prevederi referitoare la instituirea unui mecanism de informare publicã cu privire la adoptarea mãsurii privind constituirea zonei speciale de sigurantã publicã.

APADOR-CH apreciazã cã în cele din urmã MAI a decis sã respecte drepturile omului si sã modifice Ordinul 60, dar aminteste cã un alt drept al cetãteanului este acela de a fi consultat în procesul legislativ. Conform articolului 7 din Legea 52/2003, se solicitã MAI sã organizeze o dezbatere publicã cu privire la modificarea Ordinului 60, la care sã poatã participa reprezentanti ai societãtii civile.