|

Ministrul Sãnãtãtii are în plan cresterea finantãrii pentru medicina de familie

MÃSURI… Reprezentantii medicilor de familie s-au întâlnit, în aceastã sãptãmânã, cu ministrul Sãnãtãtii, Victor Costache, si cu presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, Adela Cojan. S-au discutat probleme fierbinti ale medicinei de familie, iar ministrul Sãnãtãtii i-a asigurat pe medici cã vor fi implicati în luarea deciziilor care îi privesc direct.

În cadrul întâlnirii, s-au luat în discutie subiecte precum renuntarea la protocoalele de prescriere a anumitor medicamente care limiteazã practica medicalã în asigurarea tratamentului pentru pacientii cronici, mãsuri de debirocratizare a activitãtii în cabinetul medicului de familie, finantarea domeniului, dar si îmbunãtãtirea activitãtii de vaccinare în cadrul cabinetelor. “Sunt multe probleme care au rãmas nerezolvate în acest domeniu si pentru care trebuie sã gãsim mãsuri de remediere. Existã toatã deschiderea si preocuparea actualei echipe, a mea personal, de a dezvolta medicina de familie. Urmãrim cresterea finantãrii pentru acest sector si am identificat deja fonduri externe, atât prin Banca Mondialã, cât si fonduri europene nerambursabile, prin care vom suplimenta bugetul destinat medicinei de familie. Mai mult, împreunã cu Ministerul Fondurilor Europene vom lansa Programul Operational pentru Sãnãtate, în care vor exista multe proiecte destinate domeniului. Vom lucra împreunã cu reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene si cu cei ai medicilor de familie pentru finalizarea elaborãrii acestor programe necesare medicinei de familie”, a declarat ministrul Sãnãtãtii, Victor Costache. Acesta i-a asigurat pe medicii de familie cã viitoarele campanii de vaccinare, dar si de informare si educare a populatiei pentru vaccinare vor fi realizate în comun. “La începutul lunii ianuarie, ne vom întâlni din nou si vom stabili împreunã necesarul de vaccin gripal care se va achizitiona, calendarul de aprovizionare si toate detaliile necesare pentru derularea campaniei de vaccinare gratuitã antigripalã, dar si pentru îmbunãtãtirea acoperirii vaccinale în cadrul calendarului de vaccinare. Am cerut ca, anul viitor, sã nu se mai repete situatia ultimilor ani, în care au existat disfunctionalitãti frecvente în aprovizionare si sincope în derularea campaniei de vaccinare antigripalã. Vom începe din prima lunã a anului sã organizãm campania de vaccinare antigripalã, împreunã cu toti cei implicati”, a adãugat ministrul Sãnãtãtii. La discutiile cu reprezentantii autoritãtilor din Sãnãtate, au participat echipele de conducere ale Societãtii Nationale de Medicinã de Familie, Asociatiei Române de Educatie Pediatricã în Medicina de Familie, Uniunii Patronatelor Independente din Medicina de Familie si cele ale Federatiei Nationale a Patronatelor din Medicina de Familie.