|

Mos Crãciun de la Consiliul Judetean aduce bani pentru opt primãrii!

ALOCARE… Zi agitatã, astãzi, la Consiliul Judetean, acolo unde se va decide dacã opt primãrii vor primi bani pe ultima sutã de metri din 2019, dupã ce au înaintat referate de necesitate, pentru cazuri urgente. Ultimele sedinte de CJ au fost destul de agitate, pentru cã, de fiecare datã, liberalii au acuzat conducerea PSD a judetului de alocare abuzivã de fonduri, doar pe baza faptului cã primarii sunt membri social-democrati.

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completãrile ulterioare, si adresele a 8 U.A.T.-uri ale judetului Vaslui, respectiv comuna Bogdãnesti, comuna Drânceni, comuna Gârceni, comuna Epureni, comuna Miclesti, comuna Puscasi, comuna Tutova si comuna Vutcani supun atentiei analiza si aprobarea bugetului local rectificat al judetului Vaslui pentru anul 2019. Capitolul ce este vizat de aceastã rectificare este capitolul „alte servicii publice generale”. În cadrul acestuia, fondul de rezervã bugetarã la dispozitia autoritãtilor locale se diminueazã cu suma de 1.090.000 lei, iar transferurile cãtre bugetele locale ale comunelor în situatii de extremã dificultate se suplimenteazã cu suma de 1.090.000 lei. U.A.T.-urile beneficiare sunt: comuna Bogdãnesti (190.000 lei), comuna Drânceni (100.000 lei), comuna Gârceni (100.000 lei), comuna Epureni (50.000 lei), comuna Miclesti (100.000 lei), comuna Puscasi (400.000 lei), comuna Tutova (50.000 lei) si comuna Vutcani (100.000 lei)”, scrie în referatul de aprobare semnat de Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Dat fiind cã nu este nicio comunã PNL printre beneficiarele acestei ultime alocãri bugetare, rãmâne de vãzut ce reactie vor avea consilierii liberali.