|

Municipiul Vaslui îsi mãreste considerabil bugetul la capitolul dezvoltare

PROIECTE… Consilierii municipali vasluieni au dezbãtut, în cadrul unei sedinte ordinare organizate joi, proiectul de hotãrâre vizând bugetul orasului pe acest an. Primarul Vasile Pavãl a anuntat cã bugetul orasului este construit cu un accent deosebit pus pe dezvoltare, fãrã a fi afectatã partea de functionare a institutiilor municipalitãtii. Proiectul de buget include la capitolul venituri 163.136.000 lei, aceeasi sumã regãsindu-se si la capitolul cheltuieli. În proiectul de buget, pentru Sectiunea Functionare, sunt alocati 115.282.000 lei, reprezentând 69,8% din total buget. La Sectiunea Dezvoltare, suma alocatã este de 47.854.000 lei (30,2% din total buget), o crestere cu 251% fatã de anul trecut, când acestui capitol i-au fost alocati doar 19 milioane de lei. La finalul sedintei, bugetul a fost votat în unanimitate, atât de consilierii PSD cât si de cei de la PNL.

Potrivit edilului Vasile Pavãl, alocarea din acest an pentru Sectiunea Dezvoltare este cea mai consistentã din ultimii ani. “La întocmirea acestui buget am avut în vedere respectarea tuturor etapelor de analizã si dezbatere pe fiecare obiectiv si pe fiecare sectiune în parte. Îndeplinind aceste conditii, am trecut la întocmirea lui, motiv pentru care vreau sã multumesc atât colegilor din primãrie, vasluienilor care au fãcut propuneri, dar si consilierilor locali. Având în vedere faptul cã se aflã pe drum si acea scrisoare a primarului, mai asteptãm si alte propuneri din partea cetãtenilor acestui oras, pe care le vom aduce la cunostintã în sedintele care vor urma. Trebuie sã remarc faptul cã bugetul din acest an este cel mai mare din ultimii ani. Este un lucru îmbucurãtor cã avem acesti bani, si din perspectiva faptului cã în ceea ce priveste taxele si impozitele locale am dus o politicã temperatã, nemajorându-le. Referindu-mã la capitolul venituri, el se cifreazã la valoarea de 163 de milioane de lei, bani care provin din impozite si taxe locale (36 milioane-22%), cote si sume defalcate din impozitul pe venit (36%). O altã sumã de 52 de milioane de lei ne revine din taxa pe valoare adãugatã (TVA). Nu în ultimul rând avem 11 milioane de la Uniunea Europeanã, fonduri nerabursabile si atrase de cãtre municipiul Vaslui. În ceea ce priveste cheltuieli si în special cele de functionare am fãcut o analizã pe ultimii trei ani si am constatat cã alocãrile din aceastã perioadã pentru functionare au fost suficiente. În anii precedenti am avut 112 milioane, 113 milioane alocati functionãrii, anul acesta am propus 115 milioane de lei. Diferenta este foarte micã fatã de anii din urmã. Finantãm corespunzãtor serviciile publice, finantãm functionarea aparatului propriu, finantãm scolile, politia localã, directia de sãnãtate publicã, mediu. Diferenta de bani de aproximativ 48 de milioane de lei s-a dus pe dezvoltare. Dacã în anii precedenti, raportul dintre functionare si dezvoltare era de 85%-15%, acum avem un raport de 70% pe functionare si 30% pe dezvoltare. Este cea mai mare valoare alocatã capitolului dezvoltare din ultima perioadã. Este un lucru la fel de îmbucurãtor pentru noi pentru cã asta înseamnã cã putem dezvolta proiecte, putem dezvolta modernizãri în cadrul municipiului nostru. Avem o listã întreagã de investitii pe care vom urmãri sã o implementãm. Avem, de asemenea, si excedentul de 7 milioane de lei pe care nu l-am repartizat. Vom veni în fata Consiliului Local pentru a vedea ce vom face si cu acei bani”, a declarat primarul Vasile Pavãl în sedinta de ieri.

Bani mai multi la Culturã, Sport si Palatul Copiilor

În ceea ce priveste sectiunea de functionare, consilierii locali au votat în sedinta de ieri majorarea cu 100.000 de lei a bugetului alocat sportului, ajungându-se la o sumã totalã de 700.000 lei. De asemenea, la Culturã s-a dublat bugetul la 200.000 lei. Cu bani mai multi s-au ales si cei de la Palatul Copiilor, care au primit în plus 50.000 de lei pentru a-si desfãsura, în bune conditii, activitãtile din acest an. În ceea ce priveste sectiunea de Dezvoltare, s-a votat alocarea sumei de 30.000 de lei pentru documentatia de reabilitare a pistei de alergare la Stadionul Municipal Vaslui. Aceeasi sumã a fost alocatã si pentru documentatie , avizare, lucrãri de interventie si înlocuire gard pentru Cimitirul Eternitatea. Alti 500.000 de lei au fost alocate pentru achizitionarea a douã microbuze care vor fi folosite pentru transportul public de persoane.

Transport gratuit pentru elevi, înfiintarea unui parc industrial si statii de încãrcare pentru masinile electrice, printre propunerile consilierilor

Potrivit lui Eugen Bot, directorul economic din cadrul Primãriei Vaslui, în ultimele sãptãmâni, cât timp bugetul s-a afla în dezbatere publicã, au fost înaintate mai multe propuneri de investitii, atât din partea consilierilor locali, cât si din partea cetãtenilor. “Avem formulate propuneri la buget, atât de cãtre cetãtenii municipiului Vaslui, cât si de cãtre consilierii locali. În etapa de dezbatere publicã, din partea consilierilor s-au formulat propuneri privind fluidizarea circulatiei pe raza municipiului Vaslui, asigurarea transportului gratuit pentru elevii care îsi desfãsoarã activitatea pe raza municipiului Vaslui si amenajarea unor puncte termice dezafectate de pe raza municipiului Vaslui. De asemenea, avem o propunere de la domnul profesor Mândru Cãtãlin de la Scoala Gimnazialã “Mihai Eminescu” privind înfiintarea unui club de roboticã si astronomie pentru elevii din ciclul primar. Alte propuneri au vizat modernizarea parcurilor de joacã, înfiintarea de statii de încãrcare pentru masinile electrice, dar si identificarea unui teren pentru înfiintarea unui parc industrial” a precizat directorul economic al Primãriei Vaslui. Toate aceste propuneri, dar si cele venite din partea cetãtenilor prin intermediul acelor scrisori trimise de primãrie, vor fi analizate de comisiile de specialitate iar cele care vor primi aviz favorabil vor fi supuse votului Consiliului Local pentru a fi implementate.