|

Municipiul Vaslui va avea fermã care va produce mâncare organicã

NOUTATE… Plenul Consiliului Local Vaslui a aprobat, joi, participarea municipiului Vaslui ca partener în cadrul proiectului european “Sustainable school meals for green and healthy local food system” -acronim “BioCanteens”, proiect ce urmãreste, printre altele, înfiintarea unei ferme care sã producã mâncare organicã.

Municipiul Vaslui va urma exemplul localitãtii Mouans- Sartoux, situatã pe Riviera Francezã. Din 1998, orasul respecitv a abordat într-un mod integrat problemele legate de alimentatie, sãnãtate si mediu. Pentru a depãsi lipsa unei oferte locale de alimente ecologice, a fost creatã o fermã municipalã, iar doi fermieri au fost angajati sã cultive legume pentru cantinele scolare, satisfãcând astfel 85% din necesitãtile celor trei scoli locale (1.000 de mese pe zi). Normele privind achizitiile publice au fost adaptate astfel încât producãtorii locali sã poatã rãspunde la cererile de oferte. De atunci, orasul francez a servit mese zilnice în scolile sale, care sunt 100% locale si organice. Dezvoltând aceastã abordare, Mouans- Sartoux lucreazã acum la sistemele locale de produse agroalimentare si educatie pentru a extinde initiativa. Printre avantajele acestei initiative se numãrã: 100% mese organice, printr-o crestere progresivã a aprovizionãrii ecologice fãrã costuri suplimentare; reducerea dramaticã a deseurilor alimentare printr-un set de solutii simple. Economiile au fãcut posibilã oferirea de alimente ecologice 100%, servite în cantine, la un cost constant; crearea unei ferme municipale care sã livreze legume organice locale cantinelor; trecerea la o dietã sãnãtoasã: calitatea alimentelor, standardele nutritionale, care oferã produse proaspete, sezoniere si echilibrate, neindustriale, locale si organice, preparate la fata locului din produse brute. Un alt rezultat implicã protectia mediului prin nefolosirea pesticidelor, cresterea biodiversitãtii prin producerea de plante ecologice si utilizarea plantelor melifere care atrag polenizatori, lantul scurt de aprovizionare cu emisii reduse de carbon. În orasul francez mentionat mai sus, în anul 2016, ferma municipalã a produs 24 de tone de legume ecologice pentru scoli, acoperind 85% din cerinte. Prin aceste modificãri sãnãtoase aduse alimentatiei, sãnãtatea publicã a evoluat în sens pozitiv. Sondajele efectuate în 2013 si 2016 au arãtat cã proportia familiilor în Mouans-Sartoux care consuma alimente ecologice 100% a crescut de la 6% la 13% ( în Franta mai putin de 2 % mânca 100% organic). În 2016, 85 din esantion au declarat cã practicile alimentare, comportamentul si modul de consum al acestora s-au schimbat. 31% dintre pãrinti cumpãrã de la producãtor o datã pe sãptãmânã (fatã de 19% la nivel national), 20% sãptãmânal de la piata agricultorilor si 99% dintre pãrinti sunt multumiti de politica alimentarã a orasului.

Mâncare organicã în cantinele administrate de municipalitatea vasluianã

Autoritãtile locale vasluiene vor sã învete de la orasul Mouans-Sartoux secretele producerii mâncãrii organice, dar si impactul pozitiv al ei asupra populatiei orasului. “Confruntându-se cu impactul negativ pe care productia industrialã de alimente îl are asupra sãnãtãtii si mediului înconjurãtor, orasele pot inversa acest trend printr-o guvernantã alimentarã sustenabilã. Buna practicã propusã de municipalitatea Mouans- Sartoux este reprezentatã de dezvoltarea unui sistem de alimentatie 100% organic în cantinele administrate de municipalitate, rezultat obtinut fãrã costuri suplimentare, prin reducerea cu 80% a risipei alimentare si prin introducerea în alimentatie a proteinelor vegetale ca alternativã sãnãtoasã la proteina de origine animalã. Toate acestea au dus la o relocalizare a resurselor alimentare, revitalizarea agriculturii locale si educarea beneficiarilor în privinta alimentatiei sustenabile. Având în vedere experienta acumulatã de UAT Municipiul Vaslui în urma participãrii în cadrul programului Urbact II – proiect “Alimentatie sustenabilã în comunitãti urbane”, am fost invitati de cãtre partenerul lider al proiectului Municipiul Mouans-Sartoux sã participãm ca membru activ în cadrul retelei de transfer Urbact III – “Sustainable school meals for green and healthy local food system”, alãturi de parteneri din tãri precum: Italia, Grecia, Portugalia, Bulgaria, Belgia si Franta” se aratã în expunerea de motive la proiectul de hotãrâre privind aprobarea participãrii Municipiului Vaslui în cadrul proiectului mentionat mai sus. Bugetul aferent U.A.T. Municipiul Vaslui pentru cele 24 de luni de implementare a proiectului este în valoare de 50.000 de euro, din care 42.500 de euro parte cofinantatã de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, 6.500 de euro cofinantare din bugetul de stat al României si 1000 de euro cofinantare localã a municipiului Vaslui.