|

Negrestenii, invitati sã-si plãteascã impozitele pânã pe 30 septembrie

TERMEN… Primãria orasului Negresti, Serviciul Impozite si Taxe Locale anuntã contribuabilii, persoane fizice si juridice, cã 30 septembrie, inclusiv, este cel de-al doilea termen de platã a taxelor si impozitelor locale. Dupã aceasta datã se datoreazã majorãri de întârziere.

Conform noului Cod fiscal, începând cu anul 2016, impozitele si taxele locale se plãtesc în douã transe egale, pânã la 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv. Pentru depãsirea celor douã termene de platã (31 martie si 30 septembrie), începând cu ziua urmãtoare scadentei, se datoreazã majorãri de întârziere, acestea fiind în cuantum de 1% pe lunã sau fractie de lunã de întârziere pânã la data plãtii. Plata impozitelor si taxelor locale, spune primarul Negrestiului, Vasile Voicu, se poate face prin mai multe metode. Una dintre metode este plata în numerar la casieriile Serviciului impozite si taxe locale Negresti, de luni pânã vineri în intervalul orar 8:00 – 16:30, în timp ce aceia care au conturi bancare pot face plata prin card bancar, la casieriile Serviciului impozite si taxe locale Negresti, de luni pânã vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:30. Conducerea primãriei anuntã si cã impozitele se pot achita online, cu cardul, fãrã comision, pe site-ul https://ghiseul.ro (doar persoanele fizice si Persoanele fizice autorizate), dar si prin ordin de platã (detalii la https://negresti.ro/cum-se-pot-plati-impozitele-si-taxele-l…). Rãmâne de vãzut ce reactie vor avea negrestenii la mesajul primãriei.