|

Noi categorii de personal incluse la plata cu ora

NOUTÃTI…Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat si unitãtile conexe. Ca noutate, au fost incluse douã categorii de personal care îsi vor desfãsura activitatea în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activitãti independente ocazionale.

Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora urmãtoarele activitãti: activitãtile desfãsurate de cadrele didactice metodiste din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar care participã la inspectiile curente, inspectiile de specialitate si speciale pentru acordarea gradelor didactice II si I sau la inspectia curentã si specialã pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor, în cazul în care aceste inspectii nu se pot asigura de cãtre inspectorul scolar din inspectoratul scolar; activitatea desfãsuratã de membrii comisiilor de examen în vederea acordãrii gradelor didactice II si I pentru maistri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare si învãtãtori din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar-centre de perfectionare. Formulele de calcul s-au pãstrat ca în anii trecuti, astfel încât veniturile profesorilor încadrati în regim de platã cu ora cresc în acelasi ritm cu salariile, respectiv cu 25% mai mult fatã de începtul anului scolar precendent.