|

Nouã vasluieni admisi la Academia de Politie din Bucuresti

VIITORII OAMENI AI LEGII… Nouã vasluieni vor studia, din toamnã, la Academia de Politie “Al. I. Cuza” din Bucuresti. Acestia au trecut cu brio de probele de foc si au fost declarati admisi începând cu anul universitar 2017-2018. Cea mai mare medie apartine lui Iulian Mihãilã: 9,60, care a candidat pentru unul dintre locurile Facultãtii de Politie, specializarea Ordine si Sigurantã Publicã. Acesta a luat 10 la englezã, 9,70 la limba românã si 9,10 la istorie. La aceeasi specializare, învãtãmânt cu frecventã, alti cinci vasluieni au fost declarati admisi. Este vorba despre Mihai Popa – 9,00, Georgiana Hozu – 8,80, Alex Bechea – 8,60, Raul Irimia -8,50, Florin Chitic – 8,50. La forma de învãtãmânt cu frecventã redusã, au mai fost admisi doi vasluieni: Crina Sacrieru si Andreea Agafitei, ambele cu media 8,70. La Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative (Drept), a intrat o singurã vasluiancã: Andreea-Mãlina Iovu, admisã cu media 8,40.

Tot din toamnã, la Facultatea de Politie din cadrul academiei, va studia si Andrei-Cosmin Catanã, fiul sefului Politiei Locale. Tânãrul a fost declarat “respins” anul trecut din cauza unui exces de zel al celor din comisia de corectare si contestatii, care nu i-au acordat 10 sutimi (n.r. acestia au fost decisivi), întrucât marcajul rãspunsului corect depãsise cu 2 mm cãsuta. Timp de un an, acesta si-a cãutat dreptatea în instantã. De curând, Curtea de Apel Bucuresti i-a dat câstig de cauzã. Aceasta a decis cã Andrei Catanã a fost declarat “respins” pe nedrept. Iatã decizia de înmatriculare a tânãrului, ca student al Facultãtii de Politie: “Având în vedere Decizia civilã, definitivã ca urmare a renuntãrii la calea de atac a recursului, nr. 1057/2017 a Curtii de Apel Bucuresti, prin adresa Directiei Generale Management Resurse Umane a MAI, nr. 265119 din 05.07.2017, înregistratã în Academia de Politie sub nr. 3634 din 06.07.2017, s-a comunicat cã prin Nota-raport nr. 265110/15.06.2017 conducerea Ministerului Afacerilor Interne a aprobat înmatricularea ca student a domnului Catanã Andrei-Cosmin, pe unul din locurile repartizate institutiei noastre pentru anul universitar 2017-2018 pentru programul de studii universitare de licentã “Ordine si sigurantã publicã” – Facultatea de Politie, forma de învãtãmânt cu frecventã. Acest candidat a fost declarat “apt” din punct de vedere medical si psihologic, îndeplineste criteriul de înãltime minimã, a fost declarat admis la proba fizicã si îndeplinsete celelalte conditii legale si criterii specifice pentru admitere în institutiile de învãtãmânt ale MAI. Ca urmare a îndeplinirii tuturor acestor cerinte, candidatul este declarat “admis” la programul si specialitatea pentru care a optat, ocupând primele pozitii pe listele candidatilor declarati Admis”.