|

NU GAZELOR DE SIST LA BÃCANI!

PE POZITII Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Bãcani s-a aflat ieri si revocarea proiectului de hotãrâre emis de acest consiliu comunal local anul trecut în luna iunie, de a interzice gazele de sist pe teritoriul comunei. Consilierii din Bãcani au dat însã ascultare cetãtenilor care i-au votat si au respins ceea ce a cerut Prefectura, mentinând astfel decizia din iunie 2012, când a fost aprobat proiectul de hotãrâre prin care se interzice explorarea, dezvoltarea si exploatarea gazelor de sist în Bãcani. Au fost felicitati cu cãldurã de cãtre membri GISC Bârlad prezenti si ei la sedinta de CL.

Proiectul a fost initiat de primarul Constantin Matei în urma unei adrese venite de la Prefrectura Vaslui, prin care se aratã cã emiterea HCL 8/iunie 2012 s-a fãcut de cãtre consilieri fãrã a avea la bazã o documentatie legalã. Adresa de la Prefectura Vaslui 1979/16.05. 2013, cere CL Bãcani (si aceeasi adresã a ajuns la toate cele 14 comune unde s-a interzis de cãtre CL explorarea-dezvoltarea si exploatarea gazelor de sist prin metoda fracturãrii hidraulice) sã reanalizeze si sã dispunã revocarea deciziei luate de consilieri în iunie anul trecut. A fost cel mai discutat punct de pe ordinea de zi din sedinta de ieri de la CL Bãcani. Consilierii din Bãcani au solicitat celor invitati sã îsi expunã punctele de vedere, referitoare la ceea ce li s-a cerut sã facã de cãtre Prefecturã, pentru cã, au spus ei, vor sã fie informati dacã au dreptul sã decidã în comuna lor sau nu referitor la procedeul de explorare si exploatare folosit de Chevron si dacã întradevãr au încãlcat vreo prevedere legalã. Medicul veterinar Cãtãlin Pletea a fost foarte vehement si înflãcãrat, cerând consilierilor sã analizeze temeinic acest proiect, mai ales solicitarea Prefecturii, deoarece, spune el, legea citatã în adresã nu a fost încãlcatã de consilieri. “Ei au luat din lege exact ceea ce le convine, acolo unde se spune cã bogãtiile naturale ale subsolului tãrii sunt gestionate de cãtre guvern si nu pe plan local, dar este gresit, aici nu se spune nimic de gazele de sist, ele nu sunt bogãtii naturale sunt necoventionale! Creearea conditiilor necesare vietii si sãnãtãtii oamenilor este încã un atribut important al consilierilor locali, asa cã legea este prost interpretatã de Prefecturã, exact cum le convine lor! Cetãtenii v-au cerut sã nu le aduceti sondele, gazele, cutremurele, bolile în comunã sub nici o formã si asta trebuie sã faceti”, a spus medicul veterinar Cãtãlin Pletea. Ideea respingerii solicitãrii Prefecturii Vaslui a fost salutatã si sustinutã cu argumente viabile si de necombãtut de ing. Ioan Igiescu si ing. Violeta Cozar, din cadrul GISCB prezenti la sedintã. Consilierii locali din Bãcani au votat în unanimitate respingerea proiectului, mentinând astfel valabilã decizia luatã anul trecut în iunie, astfel cã Chevron si intentia sa de explorare si exploatare la Bãcani nu au ce cãuta în acaeastã zonã. “Noi deja eram decisi cu totii sã nu votãm asa ceva, pentru cã reprezentãm aici interesele copiilor nostri, care vor sã aibã un aer curat, o viatã sãnãtoasã, ceea ce cu sondele alãturi nu este posibil. Am ascultat cu mare atentie ce ni s-a prezentat de cãtre invitati însã asa cum v-am mentionat, decizia era luatã: nu vrem gaze de sist în comunã, asta este opinia noastrã fermã!”, a spus si primarul Constantin Matei.