|

Nu numiti incompetentii si analfabetii în fruntea scolilor din judetul Vaslui!

MESAj… Competenta si integritatea trebuie sã ghideze învãtãmântul românesc din România, nu compromisul si obedienta fatã de partid sau goana dupã functii. Institutul pentru Politici Publice (IPP), într-un comunicat adresat redactiei Vremea Nouã, solicitã Ministrului Educatiei Nationale si Cercetãrii stiintifice, Pavel Nãstase, sã abroge Nota prin care comunicã inspectoratelor scolare faptul cã pot numi în functii de directori scoli si persoane care nu au promovat sau nu au participat la concursul de validare sau promovare în aceste functii organizat la sfârsitul anului trecut. “Semnalul clar pe care un manager al sistemului din România trebuie sã îl dea este cã învãtãmânt, în primul rând sau mai mult decât în orice alt domeniu, totul se obtine pe merit, fãrã niciun compromis menit sã subrezeascã si mai mult credibilitatea sistemului educational. Persoane care au luat recent, cu ocazia unui concurs pentru aducerea competentei si credibilitãtii la vârful scolilor din România, note sub minimul de admitere sau persoane care, în asteptarea preluãrii puterii politice de cãtre partidul dispus compromisului, nu s-au prezentat la concurs, nu pot ocupa niciun minut functie de director al unei scoli, solicitând respect din partea colegilor-profesori, elevilor si pãrintilor acestora”, scrie în comunicat.

“Este o rusine pentru ceilalti profesori din cele peste 600 de scoli din tarã sã accepte asa ceva si le solicitãm acestora ca, de dragul educatiei copiilor care le trec pragul, sã se implice în gãsirea unei solutii integre pentru scoala lor. Oportunistii si incompetentii nu pot fi singura solutie de management într-o scoalã; trebuie sã mai existe mãcar 1 profesor integru în respectivele cele peste 600 de scoli care sã preia interimatul pânã la organizarea (de urgentã pentru a finaliza procesul) de concursuri în toatã tara, altul decât cei care, la recentul concurs pentru functia de director, s-au eschivat de la participare sau nu au luat note de trecere. scoala trebuie sã îi cunoascã si pe profesorii onesti, nu ne putem imagina cã nu a mai rãmas niciunul în aceste peste 600 de scoli si totusi în acestea se face educatie pentru copiii nostri. Exemplul promovãrii profesorilor este crucial pentru educatia copiilor”, sustin cei de la IPP, mesaj sustinut de multi dascãli din judetul Vaslui. “Interpretarea cadrului legal, inclusiv de cãtre Consiliul National pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) – cãruia îi solicitãm sã prezinte public punctul de vedere – sau acoperirea vidului legislativ, trebuie fãcutã cu optica respectãrii principiului competentei, al transparentei si al integritãtii. În primul rând în domeniul educatiei nationale, în care conduita conducãtorilor sistemului de învãtãmânt are impact direct asupra setului de valori din tot domeniul, cu consecinte dramatice pentru viitorul copiilor nostri. Solicitãm organizatiilor societãtii civile sã se alãture acestui demers pentru abrogarea Notei Ministrului Nãstase, demers prin care cerem, implicit, ca sistemul de învãtãmânt sã nu facã nici un compromis de la integritate, reguli transparente si respect pentru competentã – valori la fel de importante, dacã nu chiar mai importante ca si recentele gratuitãti pentru transport de care s-au bucurat studentii”, mai cer cei de la Institutul de Politici Publice.