|

OFICIAL: Elevii vasluieni cu medii sub 5 merg la scoli profesionale. Iatã ce avantaje vor avea!

SCHIMBARE… Elevii de clasa a VIII-a care vor sustine anul viitor (2020) Evaluarea Nationalã si nu vor obtine o medie de admitere mai mare de 5, nu vor mai putea intra la liceu, asa cum se întâmpla pânã acum, ci doar la o scoalã profesionalã. Prevederea apare în metodologia de admitere la liceu, publicatã în Monitorul Oficial si semnatã de ministrul interimar Daniel Breaz. Aceastã modificare va evita situatiile de tipul celei petrecute anul acesta la Colegiul National “Gh. Rosca Codreanu” Bârlad, când trei elevi, unul cu media 3,96, unul cu media 4,50, iar celãlalt fãrã examenul de Evaluare Nationalã, au reusit sã fie admisi la liceu, specializarea Matematicã-Informaticã, alãturi de elevi cu medii foarte mari. În judetul Vaslui functioneazã 14 scoli profesionale, cu peste 1400 de locuri si diverse specializãri: mecanic, tinichigiu, confectioner produse textile, electrician, bucãtar, ospãtar, frizer, brutar etc.

Învãtãmântul profesional devine obligatoriu pentru elevii care sustin Evaluarea Nationalã în anul 2020 si obtin o medie de admitere sub 5. Limita de 5 pentru admiterea la liceu este prevãzutã la articolul 2, alineatul 10 din ordinul publicat ieri în Monitorul Oficial, care spune urmãtoarele: “(10) La procesul de admitere în învãtãmântul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 participã numai elevii care au sustinut evaluarea nationalã si a cãror medie de admitere, calculatã conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci)”. Modificarea a fost salutatã de presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Pãrinti – Învãtãmânt Preuniversitar, (FNAP-I.P) Iulian Cristache, care a explicat cã mãsura nu ar trebui privitã neapãrat sub forma unei obligativitãti, ci mai degrabã sub forma unei orientãri în domeniu, care îi poate ajuta pe elevii în cauzã. Nu de aceeasi pãrere sunt, însã, si membrii Consiliului National al Elevilor, care a transmis printr-un comunicat de presã cã „se opune cu vehementã unei mãsuri care ar scãdea drastic echitatea si calitatea din sistemul de învãtãmânt, conducând spre tratarea scolilor profesionale drept o optiune dedicatã elevilor care, din cauza unei predãri ineficiente sau a lipsei de sprijin, nu promoveazã Evaluarea Nationalã la finalul ciclului gimnazial”.

Avantajele învãtãmântului profesional

Motive pentru care elevii ar trebui sã opteze pentru învãtãmântul profesional: au posibilitatea sã se pregãteascã în conditii de muncã reale; beneficiazã de sustinere financiarã prin “Bursã profesionalã” subventionatã de cãtre stat, în cuantum de 200 de lei; elevii pot beneficia si de sustinere financiarã, stimulente si alte forme de sprijin acordate de partenerul de practicã; primesc certificate de calificare profesionalã nivel 3, cu recunoastere internationalã dupã sustinerea si promovarea examenului de absolvire; au posibilitatea de a efectua cursuri în conditii avantajoase pentru obtinerea permisului de conducere, categoria B. Mai mult, elevii trebuie sã stie cã un mecanic bun sau un electrician priceput, de fapt, toti meseriasii care îsi fac treaba bine pot ajunge la venituri lunare serioase, de zeci de mii de lei.