|

Omagiu, dupã 150 de ani, pentru Episcopul academician al Husilor!

EVOLUTIE Succesiunea de evenimente memorabile, initiate de Episcopia Husilor în ultimii doi ani, îi fac pe tot mai multi vasluieni, sã creadã cu tãrie cã a sosit vremea unei resuscitãri mult asteptate, atât a spiritualitãtii, cât si a culturii locale. Dupã activitãti despre care s-a vorbit la nivel national sau dupã realizarea minunatei cãrti închinate memoriei Episcopului Martir, Grigorie Leu, iatã cã ieri, în sala mare a Primãriei, s-au punctat alte douã mari izbânzi ale acestui demers substantial si extrem de necesar. Este vorba despre inagurarea editurii Episcopiei Husilor, numitã “Horebu”, dar si prima carte care îi marcheazã existenta, sperãm, cât mai îndelungatã. Editia anastaticã a „Chronicii Husilor si a Episcopiei cu aseminea numire”, alcãtuitã de Episcopul academician Melchisedec Stefãnescu, în 1869 a vãzut iar lumina tiparului în 2019 si a fost lansat acum, ca un omagiu pentru un mare cãrturar si Ierarh al Husilor. Promotorul tuturor acestor lucruri minunate, cu care se pot mândri credinciosii din Episcopia Husilor este, fãrã tãgadã, noul Episcop, Preasfintitul Ignatie. Venit în Eparhia rãnitã de la Husi, pe când nimeni nu mai spera la schimbãri relevante, Ierarhul orginar din Bilbor pare decis sã onoreze cu strãdania sa pleiada de mari episcopi care i-au slujit pe vasluieni.

În sala mare a Primãriei, a avut loc simpozionul „Repere ale culturii si spiritualitãtii vasluiene” – „Chronica Husilor si a Episcopiei cu aseminea numire”. La eveniment au participat Preasfintitul Ignatie, Episcopul Husilor, profesorul Costin Clit, precum si scriitoarea prof. Lina Codreanu. Au rãspuns invitatiei primarul Ioan Ciupilan si Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, cei care au dat o mânã de ajutor acestui demers publicistic. Manifestarea s-a bucurat de un public numeros, cu multi elevi, profesori si preoti. Evenimentul a fost moderat de preotul Cosmin Gubernat, lãudat de Preasfintitul Ignatie, pentru efortul sustinut din ultimele luni, de a face posibilã aparitia acestei cãrti, în cursul anului 2019. „Dupã lecturarea acestei cãrti, mi-a venit în minte un text al unui filosof spaniol, Miguel de Unamuno, care spune cã existã douã tipuri de gânditori: primul tip este «gânditorul minte», care îsi foloseste la maximum potentialitãtile cognitive, devenind profesionist al gândirii; al doilea tip de gânditor este «gânditorul intuitie», cel care gândeste si cu inima, cu întreaga sa existentã. Asa l-am intuit si l-am descoperit pe episcopul Melchisedec Stefãnescu, ca fiind «gândirea intuitie». Prima impresie pe care mi-a lãsat-o lectura acestei cãrti este faptul cã episcopul Melchisedec Stefãnescu are darul minunat de a prezenta adevãrul istoric ca pe o poveste, are un har narativ pe care l-a scos în evidentã si domnul profesor Teodor Codreanu, în postfatã. Am constatat cã Episcopul Melchisedec a fost foarte onest din punct de vedere istoric, nu s-a hazardat în interpretãri, în exprimarea unor afirmatii apodictice. Unde nu dispune de documente sau suficiente resurse, rãmâne în expectativã si lasã toatã abordarea deschisã. Dãm slavã lui Dumnezeu cã am reusit sã reeditãm, la 150 de ani, aceastã lucrare”, a spus Episcopul Husilor, Preasfintitul Ignatie.

Editura Episcopiei Husilor, Horebu!

Editia anastaticã a lucrãrii „Chronica Husilor si a Episcopiei cu aseminea numire” este primul volum scos la nou-înfiintata editurã Horeb, a Episcopiei Husilor. Pãrintele Episcop Ignatie a argumentat celor prezenti alegerea denumirii pentru editura eparhialã: „Editura Horeb este noua editurã a Episcopiei noastre. Horeb este muntele teofaniilor, a arãtãrilor lui Dumnezeu. Prin denumirea editurii noastre vrem sã transmitem un mesaj. Pe muntele Horeb, Moise a primit chemarea de a fi cel care scoate din robia egipteanã pe poporul ales. Aceastã chemare a primit-o când Domnul i-a vorbit dintr-un rug care ardea, dar nu se mistuia. Asa as vrea sã fie si Episcopia noastrã, un rug care arde de credintã, de culturã, si care nu se mistuie niciodatã!”, a spus Preasfintitul Ignatie. Simpozionul desfãsurat la Husi este parte a proiectului „Repere ale culturii si spiritualitãtii vasluiene”, derulat de Asociatia „Filantropia Ortodoxã” Husi si co-finantat de Consiliul Judetean Vaslui, au precizat reprezentantii Episcopiei Husilor.