|

Opt profesori vasluieni, selectati pentru Corpul de Experti ai Corpului de Control din cadrul MEN

REZULTATE Ieri, pe edu.ro, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a publicat lista candidatilor admisi în prima etapã de selectie (on-line) pentru constituirea Corpului de Experti ai Corpului de Control. Din judetul Vaslui figureazã opt profesori. În total sunt puse la bãtaie 400 de locuri, iar în cursã s-a putut înscrie orice persoanã care este cadru didactic membru în Registrul National al Expertilor în Management Educational (CNEME), iar la data selectiei nu detine functii de conducere, îndrumare si control în sistemul de învãtãmânt.

Cei opt profesori care au trecut de aceastã primã etapã sunt urmãtorii: Drãghici Tatiana (Vaslui), Giugaru Beatrice- Henriette (Husi), Lisievici Gabriela (Vaslui), Pamfil Anisoara (Husi), Perju Oana Gabriela (Bârlad), Roman Loredana (Vaslui), Suhan Mirela Anca (Vaslui), Ticau Alexandru George (Bârlad). Membrii Corpului de experti ai Corpului de Control îsi desfãsoarã activitatea sub coordonarea Corpului de Control din cadrul MEN si au urmãtoarele atributii: participã la activitãti de monitorizare a examenelor nationale din sistemul de învãtãmânt; participã, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, în echipe de control.

Calendarul selectiei pentru constituirea Corpului de Experti ai Corpului de Control

17 -23 octombrie 2017 – Evaluarea eseurilor de tip argumentativ ale candidatilor de cãtre comisia de evaluare si selectie constituite la nivelul Ministerul Educatiei Nationale.

24 octombrie 2017- Afisarea rezultatelor evaluãrii, în ordinea descrescãtoare a punctajelor, înainte de contestatii.

25-26 octombrie 2017 – Depunerea contestatiilor.

27-30 octombrie 2017 -Solutionarea contestatiilor.

31 octombrie 2017 – Afisarea rezultatelor finale în ordinea descrescãtoare a punctajelor, pe judete.

1 noiembrie 2017 – Emiterea ordinului de cãtre ministrul educatiei nationale privind constituirea Corpului de Experti ai Corpului de Control.