|

Pactul pentru muncă, proiectul care ar putea schimba radical piaţa muncii din România

România are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente şi cu viziune, susţin reprezantanţii mediului de afaceri prezenţi la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani  în marile centre universitare, din ţară, precum Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Timişoara, Braşov, Constanţa. Creşterea calităţii vieţii, unitate patronală, consens social şi politic pentru o piaţă a forţei de muncă eficientă, corelarea sistemului de învăţământ cu necesităţile pieţei muncii, o legislaţie predictibilă şi favorabilă noilor investiţii pentru crearea de noi locuri de muncă, învăţământ performant adaptat la nevoile reale ale  economiei, nevoia de infrastructură şi debirocratizare prin digitalizare, investiţii în toate domeniile prioritare (infrastructură, educaţie, sănătate), reintroducerea unităţilor protejate – sunt priotităţile principale ale reconstrucţiei economiei Românesti, soluţii oferite şi discutate în timpul dezbaterilor de aproape două sute de antreprenori, manageri ai marilor companii naţionale şi multinaţionale, mediul academic, sindicate, societatea civilă, specialişti în legislaţia muncii şi fiscalitate, educaţie, economie, etc. Protejarea resursei umane ar trebui să fie principala prioritate a oricărui guvern, susţine Cristina Chiriac, preşedintele CONAF. „Prin procesul de privatizare a marilor companii de stat, de-a lungul timpului, s-au pierdut peste un milion de locuri de muncă. La acestea adăugăm efectele sociale din ultima perioadă, peste un milion de locuri de muncă în pericol şi un declin al populaţiei şcolare din ‘90 şi până în prezent de  peste 1.500.000 de elevi şi şcolari, conform datelor INS, şi astfel se conturează un tablou care evidenţiază vulnerabilităţile sociale şi economice ale României: migraţia forţei de muncă, declinul ratei natalităţii şi slaba corelare a sistemului educaţional cu necesităţile economiei româneşti! Ca urmare, este impetuos necesar să fie adoptate măsuri urgente pentru a reduce decalajele: între generaţii, regiuni ale ţării, mediul rural şi cel urban şi nu în ultimul rând între mediul universitar şi profesional. Trebuie să lucrăm împreună cu toţi factorii decizionali la o strategie pe termen mediu care să cuprindă măsurile identificate de mediul antreprenorial prin intermediul conferinţelor Pactul pentru Muncă, astfel încât împreună să contribuim la un cadru economic viabil pentru un nivel de trai ridicat, o rată a şomajului în scădere, locuri de muncă bine plătite şi, evident, o nouă politică fiscală adaptabilă realităţilor economice actuale.”

Citeste mai mult: /adevarul.ro/economie/stiri-economice/pactul-munca-proiectul-putea-schimba-radical-piata-muncii-romania-1_5f0580895163ec4271c44f9d/index.html