|

Pasaj subteran în loc de pasarelã peste linia de cale feratã de la IRTA

MODIFICARE… Primarul Vasluiului, Vasile Pavãl, anunta, la începutul acestui an, cã va demara un proiect de construire a unei pasarele rutiere în zona IRTA, peste linia de cale feratã, pentru a debloca traficul din aceastã parte a orasului. În urma analizei situatiei din teren si a discutiilor purtate cu persoane de specialitate, edilul a ajuns la concluzia cã în zona respectivã ar fi mai util un pasaj subteran. Primul pas în acest sens va fi fãcut peste douã zile, în sedinta de Consiliu Local, când consilierii vor schimba denumirea proiectului.

“Am revãzut o pasarelã la calea feratã de la Motor Grup pânã la primul pod, pentru cã la calea feratã, dimineata si dupã-amiazã, pe zona depozitelor nu se poate circula, este blocaj total. Am pregãtit un studiu de fezabilitate pentru aceastã pasarelã, în vederea fluidizãrii traficului la intrarea în oras” declara primarul Vasile Pavãl, la prima conferintã de presã din acest an. Dupã cinci luni, edilul vine în fata Consiliului Local pentru a propune schimbarea denumirii proiectului. “Obiectivul de investitii a fost cuprins în ‘Programul obiectivelor de investitii pe anul 2020′, la cap. 84.02 “Transporturi”, aprobat prin HCL nr 13/20.02.2020.

În urma analizei situatiei din teren si a discutiilor purtate cu persoane de specialitate, s-a concluzionat faptul cã solutia optimã este de contruire a unui pasaj subteran. Solutia initialã cu pasarela peste calea feratã nu putea fi realizatã, pe de o parte din cauza retelelor electrice din zonã, pe de altã parte din cauza accesului la multiple proprietãti, ce trebuie asigurat. Drept pentru care se propune modificarea obiectivului de investitii din “SF Construire pasarelã auto peste calea feratã pentru asigurarea legãturii între municipiile Vaslui si Bacãu” în “SF Construire pasaj subteran pentru asigurarea legãturii între municipiile Vaslui si Bacãu”, se aratã în raportul înaintat consilierilor locali.