|

Penitenciarul Vaslui, vizitat de o delegatie din Norvegia

ANALIZÃ… La finele sãptãmânii trecute, o delegatie formatã din 10 studenti si 2 profesori din cadrul Academiei de Pregãtire a Personalului de Penitenciare (KRUS) din Norvegia a desfãsurat o vizitã de studiu la Scoala Nationalã de Pregãtire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si la Penitenciarul Vaslui. Activitatea a vizat schimbul de experientã si bune practici în domeniul penitenciar si s-a desfãsurat în baza Protocolului de colaborare semnat între Academia de Pregãtire a Personalului de Penitenciare (KRUS) din Norvegia si Scoala Nationalã de Pregãtire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna. În cadrul vizitei, la Penitenciarul Vaslui, studentilor norvegieni le-au fost prezentate informatii generale referitoare la sistemul penitenciar din România, la procesul de selectie si pregãtire a elevilor pentru institutiile care pregãtesc personal pentru penitenciare, dar si despre modul de organizare si activitãtile specifice ce se deruleazã într-un penitenciar românesc.

Totodatã, pe lângã conditiile de cazare, programe si activitãti educative si religioase, delegatia a fost interesatã si de mijloacele de interventie recuperativã, aplicate pe categorii specifice de detinuti, pezentând la rândul lor detalii despre specificul activitãtilor din penitenciarele norvegiene, dar si un material comparativ privind cele douã sisteme penitenciare. Pe parcursul vizitei, membrii delegatiei au participat la un Program de pregãtire specializatã, denumit “Atitudine personalã în situatii de crizã în mediul penitenciar”, care este aplicat atât în pregãtirea elevilor Scolii Nationale de Pregãtire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, cât si a studentilor Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, specializarea penitenciare. „Faptul cã Academia de Pregãtire a Personalului de Penitenciare din Norvegia a ales sã revinã pentru a doua oarã în România cu o nouã grupã de studenti, dupã experienta vizitei de studiu efectuate anul trecut cu aceeasi tematicã, reprezintã pentru noi o confirmare a faptului cã activitatea desfãsutatã de scoala româneascã de stiintã penitenciarã este una de nivel european. Un alt aspect ce trebuie mentionat este faptul cã membrii delegatiei au avut ocazia, pe timpul sederii în tara noastrã, de a vizita si obiective istorice si turistice din zonã, fapt ce a fãcut din aceastã întâlnire nu doar o experientã profesionalã, ci si o experientã personalã interesantã”, spune comisarul-sef de Politie Penitenciarã, Nicolae Toma.

Un proiect pilot national, din care face parte si Penitenciarul Vaslui

Obiectivul general al acestui proiect-pilot este acela de a îmbunãtãti capacitatea serviciilor corectionale existente si de a furniza servicii de reintegrare a persoanelor condamnate sub supravegherea serviciilor de probatiune, prin implementarea principiului “fãrã sudurã” norvegian si prin investitii în dezvoltarea capitalului uman. Implementat cu succes de sistemul corectional norvegian, “principiul fãrã sudurã” este un concept nou, care urmeazã sã fie implementat pentru prima datã în România. Acesta va conduce la o strânsã cooperare structuratã între sistemele de închisoare din România si sistemele de probatiune, precum si la o colaborare consolidatã cu autoritãtile locale pentru a asigura o abordare integratã a interventiilor specifice si pentru a asigura o tranzitie fãrã probleme a infractorilor condamnati din închisoare prin serviciul de probatiune si reintegrarea ulterioarã a lor în comunitate. În acest proiect sunt incluse Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul Botosani, Penitenciarul Târgu Mures, Penitenciarul Baia Mare si Scoala Nationalã de Pregãtire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.