|

Pensionarii, beneficiarii unor gratuitãti din partea autoritãtiilor locale

CADOU… Asociatiile si federatiile de pensionari primesc o veste bunã din partea statului român: un proiect de lege oferã mai multe drepturi pentru aceste organizatii. Mai precis, o initiativã legislativã prevede cã asociatiile si federatiile de pensionari vor putea primi, din partea autoritãtilor locale, dreptul de folosintã asupra oricãrui bun mobil sau imobil, cu titlu gratuit.

În prezent, legea este oarecum neclarã. Asociatiile si federatiile de pensionari pot primi si acum orice bunuri mobile si imobile, cu titlu gratuit, însã nu este mentionatã care poate fi sursa respectivelor bunuri. Noua initiativã legislativã vine sã corecteze asta si aratã cã si administratia publicã localã are dreptul de a transfera, în mod gratuit, dreptul de folosintã asupra bunurilor.

Legislatia actualã prevede plata unei chirii

Autoritãtile locale pot veni în ajutorul asociatiilor de pensionari si în prezent, punându-le la dispozitie spatii destinate desfãsurãrii activitãtii, însã numai contra cost. Suma plãtitã nu era oricum una foarte mare. Pensionarii plãteau pentru respectivele locatii doar chiria minimã stabilitã de Consiliile Judetene sau Locale.