|

Pensionarii membri CARP Bârlad primesc ajutoare nerambursabile!

ANUNT OFICIAL… Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Bârlad oferã prin Asociatia „Elena Cuza” ajutoare nerambursabile cu ocazia zilei internationale a persoanelor vârstnice din acest an. Astfel, pentru 300 de membri din Bârlad ajutoarele sunt în cuantum de 14 752 de lei, iar pentru 300 de membri din celelalte 32 de sucursale, ajutoarele sunt în valoare de 14 830 de lei.

Aceste ajutoare sunt acordate de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, sunt nerambursabile si se oferã la 600 de membri în felul urmãtor: 300 de ajutoare pentru membrii din Bârlad, în valoare de 14.752 de lei si 300 de ajutoare pentru membrii din cele 32 de sucursale, în valoare de 14.830 de lei. „Este foarte important sã precizãm cã în cazul membrilor nedeplasabili sunteti rugati sã contactati telefonic echipa CARP Bârlad la numãrul 0761/ 782503 Mihaela Tufaru. Doi reprezentanti al Asociatiei <<Elena Cuza>> se vor deplasa la domiciliu si pe baza documentelor de identitate, a carnetului de membru CARP si a cuponului de pensie, vor fi înmânati banii care reprezintã ajutorul nerambursabil. Conform Legii 363/2003 si a hotãrârii Consiliului Director, criteriile de eligibitate dupã care sunt selectati membrii care primesc aceste ajutoare nerambursabile sunt: membrii care au împlinit 65 de ani la data de 1 octombrie a.c.; vechimea în Asociatiei sã fie de minim 36 de luni; sã fie la zi cu datoriile privind cotizatiile, contributiile si ratele la împrumut; sã nu fie încadrat ca rãu platnic; valoarea cumulatã a tuturor ajutoarelor nerambursabile bãnesti primite sã nu depãseascã 50% din valoarea fondului cotizant; sã nu fi beneficiat de nici un ajutor nerambursabil bãnesc în ultimele 36 de luni (pe bazã de anchetã socialã, cu ocazia unor sãrbãtori laice sau religioase, cotã parte tratament, aniversarea nuntii de aur, a zilei persoanelor vârstnice si a celor de fidelitate). Ajutorul nerambursabil se dã în ordinea vechimii în Asociatie.”, a precizat Mihai Nicolae, presedintele CARP Bârlad.

Fondul alocat de Asociatia „Elena Cuza” apartinând CARP Bârlad este de 30 000 de lei, fiecare membru selectat urmând sã primeascã un ajutor nerambursabil în valoare de 50 de lei. De asemenea, pe 1 Octombrie se va aniversa odatã cu Ziua Persoanelor Vârstnice si Nunta de Aur, unde vor fi sãrbãtorite 82 de cupluri care au împlinit în acest an 50 de ani de cãsãtorie.