|

Pensionarii vasluieni vor beneficia de recalcularea pensiilor, pe baza noii legi

CALCULE… Noua Lege a pensiilor aduce o serie de modificãri, unele dintre acestea vizând modul de acordare a sporurilor pentru vechimea în muncã. Pentru calculul corect al sporurilor, trebuie folosite diverse procente, în functie de vechimea în câmpul muncii, spune actul normativ. Astfel, la determinarea punctajele anuale trebuie avute în vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupã 1 aprilie 1992, au fãcut parte din baza de calcul a pensiilor, potrivit legislatiei anterioare, si care sunt înregistrate acum în carnetul de muncã sau pot fi dovedite cu adeverinte eliberate de la locul de muncã, potrivit legislatiei prezente.

Pentru perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983, sporul de vechime se va calcula, astfel: 3% pentru o vechime în muncã totalã între 5-10 ani; 5% pentru o vechime în muncã totalã între 10-15 ani; 7% pentru o vechime în muncã totalã între 15-20 ani; 10% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 ani. Pentru perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992, sporul de vechime este: 3% pentru o vechime în muncã totalã între 3-5 ani; 6% pentru o vechime în muncã totalã între 5-10 ani; 9% pentru o vechime în muncã totalã între 10-15 ani; 12% pentru o vechime în muncã totalã între 15-20 ani; 15% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 ani. Persoanele asigurate care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentarã cu 2%, 3%, respectiv 5%, au parte de o crestere a punctajului, având în vedere procentele urmãtoare: 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1973; 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 1 ianuarie 1978; 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986; 21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990; 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 aprilie 1991; 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992; 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 1 ianuarie 1999; 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 1 februarie 1999; 17% pentru perioada de dupã 1 februarie 1999. Persoanele asigurate care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentarã cu 4% trebuie sã foloseascã urmãtoarele procente: 26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 1 ianuarie 1978; 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986. Persoanele asigurate care mai contribuie la sistemul public si dupã îndeplinirea conditiilor pentru limita de vârstã vor beneficia de o crestere a punctajului realizat în aceastã perioadã cu 0,5%, pentru întreaga perioadã de dupã împlinirea vârstei standard de pensionare. Persoanele care cumuleazã pensia cu veniturile salariale nu beneficiazã de aceastã majorare.

Se vor acorda si pensii suplimentare angajatilor, propunere care intereseazã mii de angajati vasluieni

Angajatorii vor putea sã acorde propriilor salariati pensii suplimentare, sub forma pensiilor ocupationale, potrivit unui proiect de act normativ ce va ajunge în curând la votul senatorilor, având propunere de adoptare, si care vizeazã transpunerea în legislatia localã a unei directive europene mai vechi. Prin Proiectul de lege privind pensiile ocupationale, document ce va ajunge la votul senatorilor cu propunere de adoptare, se stabileste cadrul legal pentru înfiintarea schemelor si fondurilor unor pensii suplimentare. Mai exact, dupã intrarea în vigoare a mãsurilor continute de propunerea legislativã, salariatii din tara noastrã vor putea obtine o pensie ocupationalã, ce este o pensie suplimentarã, care vine în completarea pensiilor acordate în cadrul sistemelor de pensii din România. Dupã cum stabileste proiectul de act normativ, pensia ocupationalã va fi facultativã, schema de pensii va fi stabilitã de fiecare angajator care vrea si poate (are capacitatea financiarã) sã ofere astfel de beneficii salariatilor, iar un fond de pensii se va putea organiza doar la initiativa unui administrator autorizat. La un astfel de fond pot participa angajatii unei singure firme sau ai mai multora. Contributiile la un fond de pensii ocupationale vor avea douã componente, si anume contributia angajatorului si cea a salariatului. Dacã va decide sã ofere aceste pensii ocupationale, un angajator va trebui sã ofere pensia tuturor salariatilor sãi si sã vireze contributiile necesare. De asemenea, angajatorul va putea stabili contributii diferite pentru salariati, în functie de vechime, functie sau salariu.