|

Peste 130 de controale ale inspectorilor de muncã la început de an

ACTIVITATE…De la începutul acestui an, inspectorii de muncã au efectuat 132 de controale la agentii economici din judetul Vaslui. În urma controalelor au fost aplicate mai multe sanctiuni. Printre cei controlati au fost depistati si trei angajatori care foloseau munca la negru. În cazul acestora, sanctiunile au ajuns la 100.000 de lei. De asemenea, ITM Vaslui atrage atentia angajatorilor cã, începând cu 1 ianuarie, au intrat în vigoare noile norme legislative.

În luna ianuarie, inspectorii de muncã din cadrul ITM Vaslui au efectuat 132 controale la agentii economici din judetul Vaslui. Dintre acestea, 82 controale au fost în domeniul relatiilor de muncã si 50 în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã. Din numãrul total de angajatori verificati, au fost sanctionati 44 dintre acestia. Astfel, 6 au primit sanctiuni în domeniul relatiilor de muncã (3 angajatori au fost sanctionati pentru folosirea de muncã nedeclaratã – n.r.) si 38 angajatori în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã. A fost aplicat un numãr total de 58 sanctiuni contraventionale, valoarea totalã a amenzilor aplicate fiind de 105.000 lei. Astfel, au fost aplicate 7 sanctiuni în domeniul relatiilor de muncã, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 101.000 lei. Pentru muncã nedeclaratã au fost sanctionati 3 angajatori care foloseau 4 persoane fãrã forme legale de angajare. În cazul acestora s-au aplicat amenzi în valoare de 100.000 lei. Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncã în timpul controalelor efectuate în luna ianuarie 2019 au fost: munca nedeclaratã (primirea la muncã a unei persoane fãrã încheierea contractului individual de muncã în formã scrisã, în ziua anterioarã începerii activitãtii, primirea la muncã a unei persoane fãrã transmiterea raportului de muncã în registrul general de evidentã a salariatilor cel târziu în ziua anterioarã începerii activitãtii, primirea la muncã a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncã suspendat, primirea la muncã a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncã cu timp partial). De asemenea, au fost aplicate sanctiuni pentru depãsirea programului normal de lucru, neplata corespunzãtoare a orelor suplimentare si a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnã. Amezi au fost date si pentru netransmiterea registrului general de evidentã al salariatilor în format electronic si/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucratoare anterioarã începerii activitãtii salariatilor. Au mai fost aplicate 51 sanctiuni în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 4.000 de lei. Sanctiunile au fost date angajatorilor pentru urmãtoarele neconformitãti: activitatile si locurile de muncã nu sunt autorizate din punct de vedere al securitãtii si sãnãtãtii în muncã, nu au fost stabilite prin fisa postului pentru lucrãtori, obligatii si rãspunderi în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, documentele referitoare la protectia maternitãtii la locurile de muncã nu au fost realizate în termen, lucrãtorii nu sunt informati si instruiti cu riscurile si mãsurile de securitate specifice activitãtii desfãsurate, lucrãtorii nu sunt examinati medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncã, nu au fost desemnati lucrãtorii care acordã primul ajutor, angajatorii au pus la dispozitia lucrãtorilor echipamente de muncã neconforme, nu a fost organizatã activitatea de prevenire si protectie în caz de incendiu. În luna ianuarie 2019 a fost comunicat de angajatori, un numãr de 6 evenimente în care au fost implicati lucrãtori. In luna ianuarie au fost avizate de cãtre I.T.M. Vaslui 4 evenimente cercetate de cãtre angajatori. Accidentele de muncã înregistrate în luna ianuarie au avut urmãtoarele cauze: lucrãtorii nu au respectat cerintele de securitate stabilite de angajatori, nu au fost respectate regulile privind circulatia pe drumurile publice, angajatorii nu au asigurat cunoasterea si respectarea prevederilor legale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, nu a fost asiguratã instruirea lucrãtorilor în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, astfel încât acestia sã prevadã riscurile si sã evite pericolele ce pot apãrea în timpul desfãsurãrii activitãtii.

Noi norme legislative privind salariul minim

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, sunt aplicabile urmãtoarele prevederi legislative: În conformitate cu H.G. nr.937/2018, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã, se stabileste în bani, fãrã a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lunã, reprezentând 12,43 lei/orã. Tot de la 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncã de cel putin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã, fãrã a include sporuri si alte adaosuri, se majoreazã de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lunã, reprezentând 14,044 lei/orã. Totodatã, prin O.U.G.nr.114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã se stabileste în bani, fãrã a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lunã, reprezentând 17,928 lei/orã.