|

Peste 140 de controale într-o lunã ale inspectorilor de muncã la agentii economici vasluieni

CONTROALE…În luna octombrie 2018, s-au efectuat 146 controale la agentii economici din judetul Vaslui. Dintre acestea, 75 controale în domeniul relatii de muncã si 71 controale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã. Din numãrul total de angajatori verificati, pentru neconformitãtile constatate de inspectorii de muncã, au fost sanctionati 67 angajatori. Dintre acestia 9 angajatori în domeniul relatiilor de muncã. Sase angajatori au fost sanctionati pentru folosirea de muncã nedeclaratã si 58 angajatori în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã.

Au fost aplicate un numãr total de 113 sanctiuni contraventionale, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 148.000 lei. Dintrea acestea, 11 sanctiuni au fost în domeniul relatiilor de muncã si valoarea totalã a amenzilor aplicate a ajuns la 160.000 lei. Pentru muncã nedeclaratã au fost sanctionati 6 angajatori care foloseau 9 persoane fãrã forme legale de angajare si s-au aplicat amenzi în valoare de 160.000 lei. Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncã în timpul controalelor efectuate în luna octombrie 2018 au fost: primirea la muncã a unei persoane fãrã încheierea contractului individual de muncã în formã scrisã, în ziua anterioarã începerii activitãtii; primirea la muncã a unei persoane fãrã transmiterea raportului de muncã în registrul general de evidentã a salariatilor cel târziu în ziua anterioarã începerii activitãtii; primirea la muncã a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncã suspendat; primirea la muncã a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncã cu timp partial. De asemenea, depãsirea programului normal de lucru, neplata orelor suplimentare, neplata orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnã, au fost alte nereguli constatate de inspectorii de muncã. Si nu în ultimul rând, netransmiterea registrului general de evidentã al salariatilor în format electronic si/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii salariatilor. Pantru toate acestea au fost aplicate 102 sanctiuni în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, valoare totalã a amenzilor aplicate în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã fiind de 8.500 lei. Sanctiunile au fost aplicate si pentru urmãtoarele neconformitãti constatate din punct de vedere al securitãtii si sãnãtãtii în muncã: neluarea mãsurilor de securitate si sãnãtate în muncã pentru activitãti ce presupun lucrul la înãltime, locurile de muncã si riscurile de accidentare nu sunt semnalizate, lucrãtorii care îsi desfãsoarã activitatea la înãltime nu sunt examinati medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncã pentru acest gen de activitate. De asemenea, au fost aplicate santiuni în cazul lucrãtorilor care nu sunt informati si instruiti cu riscurile specifice activitãtii desfãsurate sau în cazurile în care nu au fost desemnati lucrãtori care acordã primul ajutor, neutilizarea echipamentului individual de protectie. Tot în luna octombrie au fost comunicate de angajatori 6 evenimente, au fost avizate 2 evenimente cercetate de cãtre angajatori si un eveniment (accident mortal) a fost cercetat de catre ITM Vaslui si avizat de Inspectia Muncii. Accidentele de muncã au avut urmãtoarele cauze: nu au fost adoptate solutii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea si sãnãtatea în muncã, prin a cãror aplicare sã fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare proceduri de lucru, instructiuni de securitate si sãnãtate în muncã, modul de utilizare a echipamentului individual de protectie si colectiv pentru lucru la înãltime. De asemenea, nu a fost asiguratã instruirea lucrãtorilor în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, astfel încât acesta sã prevadã riscurile si sã evite pericolele ce pot apãrea în timpul desfãsurãrii activitãtii, nu au fost asigurate, echipamente individuale de protectie lucrãtorilor corespunzãtor riscurilor existente, nu a fost asigurat examenul medical si verificarea aptitudinilor pentru activitatea desfãsuratã, lucrãtorii s-au expus la risc de accidentare prin nerespectarea prevederilor legale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã. “Atragem atentia tuturor angajatorilor din judetul Vaslui cu privire la respectarea prevederilor legale la angajare cu încheierea si transmiterea în registrul general de evidentã a salariatilor a contractelor de muncã, faptã ce este sanctionatã de Codul Muncii cu amendã de 20.000 de lei pentru fiecare persoanã depistatã fãrã forme legale de angajare si totodatã respectarea normelor de securitate si sãnãtate în muncã a lucratorilor”, a declarat Chirvase Gheorghe, inspector sef în cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui