|

Peste 160 de profesori absenti si retrasi la titularizare

CONCURS…La proba scrisã a examenului de titularizare, desfãsuratã miercuri, 11 iulie, nu s-au înregistrat incidente, spre deosebire de alti ani, când tentativele de fraudã aveau drept consecintã eliminarea unor cadre didactice din concurs. Subiectele dificile au determinat un numãr mare de profesori sã se retragã din motive medicale sau personale, iar absentii au fost si ei foarte multi. Astfel, din cei 528 de candidati înscrisi, 87 nu s-au prezentat deloc, 74 s-au retras din motive personale, iar 4 din motive medicale. În final doar 363 profesori au predat tezele. Examenul a avut loc în cele douã centre stabilite la nivel de judet, respectiv liceele teoretice Emil Racovitã”si Mihail Kogãlniceanu”, ambele din municipiul Vaslui.

Pentru concursul de titularizare s-au înscris 528 de candidati, asta în conditiile în care Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a scos la concurs 138 de posturi, cele mai multe fiind pe disciplinele educatoare (25), învãtãtori (29) si educatie fizicã (14). La nivelul judetului Vaslui, pe lângã cele 138 de posturi titularizabile, existã 689 de catedre complete care vor fi repartizate în diferite etape stabilite conform calendarului Ministerului Educatiei. De asemenea, cei care doresc sã lucreze în învãtãmânt au la dispozitie alte 2.484 de catedre incomplete. Primele rezultate la proba scrisã vor fi afisate în data de 17 iulie, la sediile Inspectoratelor Scolare si pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile Inspectoratelor Scolare Judetene în zilele de 17 iulie, dupã afisarea rezultatelor, pânã la ora 21:00, respectiv 18 iulie, pânã la ora 15:00. Rezultatele finale se afiseazã la sediile Inspectoratelor Scolare Judetene si pe site-ul mentionat anterior în data de 24 iulie. Potrivit metodologiei, în perioada 25-26 iulie 2018 se deruleazã etapa de repartizare a candidatilor cu media de repartizare minimum 7 (sapte) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã la nivelul judetului în care au sustinut proba practicã sau inspectia specialã la clasã în profilul postului, indiferent de judetul în care au sustinut proba scrisã, ierarhizati pe o listã unicã, în ordinea descrescãtoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, cu respectarea conditiilor specifice din Metodologie. Pentru angajarea pe perioadã determinatã (suplinire), candidatii trebuie sã obtinã minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisã, cât si la proba practicã/inspectia specialã în profilul postului.