|

Peste 225.000 de copii români se duc zilnic flãmânzi la culcare. Împreunã putem schimba acest lucru! (FOTO)

IMPLICARE Stiati cã peste 225.000 de copii români se duc zilnic flãmânzi la culcare si 72% dintre familiile din mediul rural nu le pot asigura copiilor sub 5 ani o dietã minim acceptabilã? Rezultatele: îmbolnãviri grave sau malnutritie. Asociatia “Bunã ziua, Copii din Romania” (BZRO) Bârlad este o organizatie care se implicã an de an, pentru ca aceastã realitate sã se schimbe.

Cifrele sunt publicate într-un studiu despre sãrãcie al World Vision România. Un copil flãmând nu va merge la scoalã si, de cele mai multe ori, el va fi folosit de familie ca sã aducã bani.

În judetul Vaslui realitatea este chiar si mai crudã

Diferenta pe care aceastã organizatie a fãcut-o în viata copiilor si familiilor din judetul Vaslui este dovada cã putem si trebuie sã schimbãm viata copiilor nostri, sã contribuim la reducerea numãrului copiilor invizibili, vulnerabili si expusi riscului de excluziune socialã din cauza sãrãciei, neglijentei, ignorantei, dezinteresului, indiferentei. “Buna ziua, copii din Romania” este o asociatie înfiintatã pe 22 noiembrie 1999 din initiativa unui grup de voluntari olandezi care au venit în România cu dorinta de a ajuta copiii din centrele de plasament si institutiile statului responsabile de îngrijirea si cresterea acestora.

“Centrul de Plasament <<Elena Farago>> din Bârlad a fost locul de unde a început povestea organizatiei noastre care continuã si astãzi… pentru cã în România, în Bârlad, copiii, tinerii, familiile au nevoie de sustinere pentru a duce o viatã demnã, în bunãstare. Viziunea BZRO este despre oameni, bunãstare si dezvoltare. Pentru o lume demnã, pentru oameni diferiti, dar egali, unde fiecare se simte apreciat, valorizat, iubit si acceptat. Misiunea BZRO este de a sustine copiii, tinerii si familia pentru a duce o viatã demnã, în bunãstare. Cred cã lucrurile mici fãcute cu dragoste fac diferente mari în vietile oamenilor. BZRO a cãutat sã fie prezentã si implicatã acolo unde a fost nevoie. A început cu schimbarea conditiilor de îngrijire si educatie a copiilor si tinerilor din centrele de plasament si a continuat cu copiii din familii în dificultate.”, a precizat Teona Balan, PR-ul asociatiei BZRO Bârlad.

Cele mai importante programe ale Asociatiei BZRO

Reformarea sistemului de protectie a copilului – transformarea vechilor centre de plasament în centre de tip familial, pregãtirea tinerilor care pãrãsesc sistemul de protectie pentru integrare socio-profesionalã (sprijin pentru viata independentã); prevenirea separãrii copiilor de familie; servicii de suport pentru corectarea pãrãsirii timpurii a scolii; incluziunea socialã a copiilor si tinerilor cu nevoi speciale; dezvoltarea voluntariatului; formare si asistentã tehnicã: pregãtirea personalului din sistemul de protectie a copilului din judetul Vaslui.

Obiectivele BZRO pentru 2018-2020

Continuarea programelor de prevenire a separãrii copilului de familie; Dezvoltarea serviciilor ambulatorii de suport pentru copiii din mediul rural din judetul Vaslui; Asigurarea sustenabilitãtii Fermei Sociale Bettine – model de bunã practicã privind incluziunea socialã a persoanelor cu dizabilitãti intelectuale; Înfiintarea Centrului de resurse pentru voluntari.

Pentru a continua aceste planuri este nevoie si de suportul comunitãtii!

“Alege si tu sã redirectionezi 2% din impozitul pe venit aferent anului 2017 cãtre Asociatia <<Bunã Ziua, Copii din România>> si poti ajuta la realizarea acestor obiective. Aceastã contributie nu te costã nimic. Prin completarea si depunerea formularului, te asiguri cã 2% din impozitul tãu pe venit sunt folositi concret pentru a rezolva o problemã realã. În cazul în care nu redirectionezi acesti 2%, banii rãmân statului. Cum redirectionezi 2% din impozitul pe venit? Completezi Formularul 230 (dacã în 2017 ai avut venituri numai din salarii) sau Formularul 200 (dacã în 2017 ai realizat si alte venituri – din salarii sau activitãti independente sau numai din activitãti independente). Trimite formularul la Administratia Financiarã de care apartii pânã la 25 mai 2018: formularul se poate depune direct sau se trimite prin postã cu scrisoare recomandatã (confirmare de primire). Dacã doresti sã sprijini si mai mult cauza organizatiei, poti sã strângi formulare de la colegii de serviciu, prieteni, familie etc. si sã suni la 0725.485.304 sau la 0767.239.754 pentru a cere sa vinã cineva de la BZRO sã te ajute sau sã ridice formularele, iar ulterior, sã le depunã la administratia financiarã. Decizia ta va face cu adevãrat diferenta în viata copiilor din judetul Vaslui!”, a mai mentionat Teona Balan.