|

Peste 3,5 milioane de lei, bani europeni, vin la Primãria Husi!

FONDURI… Primãria Husi îsi va asigura un sistem informatic performant, cu bani europeni. Sãptãmâna aceasta va fi lansat oficial proiectul cu finantare europeanã, prin intermediul cãruia nu doar cã se va procura aparatura necesarã, dar vor fi instruiti si 30 de angajati ai institutiei. Nãdejdea este ca, pe baza noii tehnologii, husenilor sã le fie rezolvate problemele administrative mult mai repede. Si continutul proiectelor de hotãrâre ale consilierilor locali poate vor deveni… publice.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeanã din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritarã: “Administratie publicã si sistem judiciar accesibile si transparente”, Operatiunea “Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publicã localã ce optimizeazã procesele orientate cãtre beneficiari în concordantã cu SCAP”. Finantarea are o valoare de 3,5 milioane de lei, iar Primãria va avea o cotã de finantare în valoare de 464.054 de lei. Implementarea proiectului va avea loc din acest an, pânã la finele lui 2021. Scopul principal al proiectului este acela de a face ca activitatea în Primãrie sã fie una mai dinamicã, bazatã pe un sistem informatic performant. Pentru a sti sã foloseascã noua tehnologie, în cadrul proiectului se prevede instruirea a 30 de angajati ai institutiei.

Sisteme de ultimã generatie

Lansarea oficialã a proiectului va avea loc vineri, iar asteptãrile de la acest proiect european considerat deosebit de important pentru buna functionare a Primãriei sunt mari. De pildã, pe baza lui se vrea realizarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021; implementarea sistemelor informatice de platã a taxelor si impozitelor, a planificãrilor bugetului; realizarea unei arhivãri corespunzãtoare si moderne, dar si un management al documentelor mult mai eficient. De asemenea, se vor achizitiona echipamente hardware necesare.

Cu noua tehnologie, poate vor deveni publice si hotãrârile Consiliului Local, cu continut cu tot!

Cu ocazia implementãrii acestui proiect, prin care tehnologizarea Primãriei Husi va deveni realitate, sperantele sunt ca toate deciziile luate de Consiliul Local, sã fie afisate pe site-ul Primãriei, pentru ca cetãtenii sã le cunoascã. În prezent, de când li s-au dat tablete consilierilor, cetãtenii si presa nu mai au niciun fel de acces la continutul hotãrârilor, la expunerile de motive care justificã anumite decizii privind administrarea orasului. Numai enunturile proiectelor de hotãrâre sunt trecute pe convocãrile de sedintã, iar ceea ce este cu adevãrat important, rãmâne… secret. De aceea nu întelege mai nimeni nici de ce se ceartã, nici ce aprobã consilierii pentru binele urbei, de vreme ce continutul proiectelor rãmâne… doar între ei. Când unii consilieri au ridicat problema acestei lipse de transparentã decizionalã, executivul a motivat cã nu este informatician sau cã Primãria nu detine încã tehnologia modernã, cu care sã asigure postarea tuturor acestor documente. Punerea în aplicare a acestui proiect însã va înlãtura aceste “cauze”.