|

Peste 600 de locuitori din comuna Stefan cel Mare au semnat pentru a primi gaze

Mihai Moraru, primarul comunei Ştefan cel Mare

INVESTITIE… În comuna Stefan cel Mare este mare agitatie, în aceste zile. Dupã cum a promis în urmã cu patru ani, primarul Mihai Moraru a obtinut toate avizele pentru viitoarea retea de gaze a localitãtii, iar lucrãrile sunt în plinã desfãsurare (se lucreazã intens, în aceastã perioadã, pentru a aduce reteaua de gaze spre Stefan cel Mare, venind dinspre Cismeaua Moldovencei). “Strângem semnãturi, pentru a afla câti locuitori îsi doresc gaze, în aceste zile. Sunt în jur de 600 de semnãturi, numai pânã acum, în cele trei sate prin care va trece reteaua de gaze, Mãrãseni, Stefan cel Mare si Cãntãlãresti. Din discutiile purtate cu constructorul, credem cã, pânã de Anul Nou, reusim sã bransãm primele case din Mãrãseni la reteaua de gaze. Nu ne oprim cu campania de strângere de semnãturi, pentru cã toti cei care doresc gaze în gospodãrii pot veni la primãrie, pentru a-si exprima acordul cu privire la bransare”, a spus Mihai Moraru, primarul comunei Stefan cel Mare.

Numai în satul Mãrãseni, care a devenit la fel de modern ca un cartier de oras, cu asfalt pe toate strãzile, apã si canalizare la fiecare casã, sunt în jur de 200 de familii care doresc gaze în gospodãrii. Primarul Moraru spune cã va înfiinta un birou special în institutie, la care toti cei care doresc gaze se pot adresa, având asupra lor toate documentele cerute de lege, astfel cã documentatiile se vor trimite la operatorul de gaze. Mai trebuie spus cã, pentru o familie din aceastã comunã care doreste sã aibã gaze în casã, costul pentru bransarea la retea este estimat la 1.500 de lei. Sã mai precizãm cã acest proiect a fost depus pe Fondul de Dezvoltare si Investitii, pentru a primi finantare, fond despre care nu se mai stie nimic, de la venirea la putere a PNL. “Noi asteptãm în continuare sã fim chemati pentru a semna contractul de finantare, la Bucuresti. Sperãm cã aceastã sursã de finantare, foarte necesarã pentru primari, sã nu fie închisã”, spune primarul Moraru.

Va mai continua Fondul de Dezvoltare si Investitii sã asigure bani pentru primãrii?

Vechea guvernare PSD a creat un instrument financiar prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI), înfiintat prin OUG 114/2018, cu scopul declarat de „finantare a proiectelor de investitii ale unitãtilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare”. Acesta este gestionat de Comisia Nationalã de Strategie si Prognozã (CNSP). Sursa de finantare a FDI o constituie împrumuturile acordate din disponibilitãtile contului curent general al Trezoreriei Statului. Pe 17 septembrie 2019, Guvernul României a anuntat cã CNSP a aprobat primele 116 proiecte, în valoare cumulatã de 2 miliarde de lei (în medie, 17,2 milioane lei/proiect), pentru investitii în drumuri locale, modernizãri si reabilitare strãzi, scoli si grãdinite, spitale, retea de distributie si alimentare cu gaze naturale sau retea de canalizare. Douã sãptãmâni mai târziu, respectiv pe 2 octombrie, CNSP a aprobat, prin ordin al presedintelui, a doua listã care cuprinde 469 de proiecte, în valoare de aproape 7,4 miliarde de lei (o medie de 15,7 mil. lei/proiect). Niciuna dintre cele douã decizii nu fusese publicatã, pânã la mijlocul lunii trecute, în Monitorul Oficial. Si tot la jumãtatea lui octombrie mai exista o problemã: Camera Deputatilor nu votase încã legea privind aprobarea OUG 114 de înfiintare a fondului. Pesemne însã cã ordonanta îsi produce efectele în orice variantã, deci e posibil ca, dupã semnarea contractelor de finantare între CNSR si primãrii, consilii judetene, asociatii de dezvoltare intercomunitare, scoli, universitãti, si dupã întocmirea proiectelor si desemnarea constructorilor, proiectele sã curgã.