|

Pesta porcinã Africanã nu a ajuns în judetul Vaslui!

CLARIFICARE…Directia Sanitarã Veterinarã si pentru Sigurantã Alimentelor  (DSVSA) Vaslui, aduce la cunostintã populatiei cã pe teritoriul judetului nu au fost diagnosticate cazuri de pesta porcinã africanã la porcii domestici sau la porcii mistreti. În acest sens a fost emis un comunicat cãtre populatie, prin care se specificã ce mãsuri ia DSVSA Vaslui pentru a nu lãsa virusul ucigas de purcei sã pãtrundã în judet.

DSVSA Vaslui, prin laboratorul zonal Iasi si Institutul de Diagnostic si Sãnãtate Animalã Bucuresti, a testat în decursul  lunii septembrie 2018 un numãr de: 28 probe organe provenite de la porcii mistreti, dintre care 24 probe provenite de la mistretii împuscati (11 din zona Bârlad, 8 din zona Vaslui, 4 din zona Murgeni si o proba din zona Husi) si 4 probe de la mistreti gãsiti morti (o proba din zona Bârlad, o proba din zona Vaslui, o proba din zona Negresti si o proba din zona Husi); 30  probe de la porcii domestici, din care 12 probe de organe (o proba din zona Bârlad, 4 probe din zona Negresti, 3 probe din zona Husi si 4 probe din zona Murgeni), 8 probe de sânge (5 probe din zona Bârlad si 3 probe din zona Negresti) si 10 probe avortoni (2 probe din zona Vaslui, 5 probe din zona Husi si 3 probe din zona Murgeni).

Toate probele testate au avut rezultat negativ, nu a fost depistat virusul pestei porcine africane.  Începând cu datã de 7 septembrie, prin decizia Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Vaslui, a  fost redeschis punctul de dezinfectie rutierã la granita cu judetul Galati, respectiv în localitatea Blãgesti, urmare a confirmãrii unor noi focare de boalã în localitãti situate la granita cu judetul Vaslui. Totodatã se mentine în functiune punctul de dezinfectie rutierã din PIF Albita. Aceste puncte au rolul de a efectua dezinfectia preventivã a mijloacelor de transport care intrã în judet din judetul Galati si din Republica Moldova si de a efectua controale privind circulatia porcinelor, a cãrnii proaspete de porc si a produselor din carne de porc, având în vedere cã în judetul Galati în imediatã apropiere a granitei cu judetul Vaslui, au fost depistate cazuri de pesta porcinã Africanã la porcii din gospodãriile populatiei. Mentionãm faptul cã pesta porcinã Africanã nu se transmite la om. La nivelul fondurilor de vânãtoare se face monitorizarea efectivelor de mistreti, respectiv organizarea de vânãtori la pândã sau dibuire, recoltarea de probe atât de la mistretii vânati precum si de la a toti mistretii gãsiti morti sau bolnavi si afluirea lor cãtre laborator în vederea examinãrii lor sub raportul pestei porcine africane si a pestei porcine clasice.

DSVSA Vaslui, prin medicii veterinari oficiali si prin medicii veterinari de liberã practicã de la Circumscriptiile Sanitare Veterinare de Asistentã, monitorizeazã în permanentã starea de sãnãtate a porcinelor si atunci când apar suspiciuni de boalã recolteazã probe în vederea testãrii lor în laborator. Facem apel si pe acestã cale la crescãtorii de porcine sã tinã animalele în spatii închise, sã nu utilizeze în hrana lor resturi menajere provenite din spãlarea cãrnii, sã amenajeze dezinfectoare la intrarea în adãposturile de porcine si sã anunte imediat medicul veterinar atunci când porcii din gospodãrie se îmbolnãvesc sau apar cazuri de mortalitate. Crescãtorii de porcine au obligatia de a solicitã medicului veterinar crotalierea (identificarea) tuturor animalelor din gospodãrie.”, a precizat medical veterinar Mitiu Ciuplan, directorul executiv al DSVSA Vaslui.