|

Politistii de penitenciare, ajutati de stat sã-si plãteasca ratele la locuinte

SPRIJIN… Statul a decis, potrivit unui act normativ oficializat recent, sã acorde ajutor financiar unei noi categorii de angajati! Alãturi de politisti, militari sau soldati ori gradati profesionisti, si politistii din penitenciare vor beneficia, de acum înainte, de ajutor din partea statului pentru plata integralã sau partialã a ratelor la creditele pentru cumpãrarea unei case.

Mãsura se regãseste în Ordinul Ministerului Justitiei nr. 482/C/2020, document ce a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial si care se aplicã din momentul aparitiei. Concret, actul normativ stabileste cã si politistii de penitenciare pot beneficia de un ajutor bãnesc lunar pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata creditului destinat cumpãrãrii unei locuinte sau a contractului de vânzare-cumpãrare cu plata în rate a unei case.

Politistii pot primi ajutorul doar dacã respectã anumite conditii

O primã conditie pentru a solicita bani pentru plata ratelor este ca politistii sã aibã un contract ipotecar sau imobiliar ori sã aibã încheiat un contract de vânzare-cumpãrare cu plata în rate a unei locuinte. O altã conditie este ca acestia  sã nu detinã (nici sotul sau sotia ori copiii aflati în întretinere) o locuintã în localitatea în care activeazã si nici sã nu fi vândut o locuintã aflatã în localitatea în care lucreazã, dupã data la care au fost angajati în sistemul administratiei penitenciare. La modul practic, politistii de penitenciare pot cere banii pentru rata la casã prin completarea unei cereri adresate conducãtorului unitãtii în care lucreazã, la care trebuie anexatã o declaratie pe propria rãspundere privind respectarea conditiilor de mai sus, un angajament privind comunicarea, în termen a cinci zile, a oricãrei schimbãri apãrute ce ar putea anula dreptul la acest ajutor, o copie a actului de identitate, o copie a contractului de credit sau vânzare-cumpãrare a locuintei si un extras de carte funciarã.