|

Politistii si militarii pot folosi banii de chirie pentru plata ratei la casã

PUNCT DE VEDERE…Deputatul ALDE Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui, salutã modificãrile legislative privind statutul politistului si statutul cadrelor militare, modificãri în urma cãrora politistii si militarii vor putea folosi banii de chirie pentru plata ratei la casã.

„Rolul personalului care activeazã în domeniul sigurantei publice si securitãtii nationale este unul de importantã incontestabilã pentru mentinerea ordinii si respectarea drepturilor si libertãtilor civile, iar institutiile statului cu rol legislativ au obligatia sã gãseascã echilibrul corect în ceea ce priveste responsabilitãtile si beneficiile acestor angajati. Salut decizia de a acorda politistilor si cadrelor militare dreptul de a folosi compensatia lunarã oferitã acum pentru chirie si la plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferentã creditului contractat pentru locuintã. Mãsura, intratã în vigoare odatã cu promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind statutul Politistului si statutul cadrelor militare, reprezintã o modalitate de recompensare a eforturilor pe care le fac cei aflati în permanentã în slujba statului si a cetãtenilor. Astfel, politistii si cadrele militare care îndeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si care contracteazã un credit imobiliar sau ipotecar destinat achizitionãrii unei locuinte vor beneficia de o compensatie lunarã pentru chirie ori pentru plata ratei la imobil, pe o perioadã ce nu poate depãsi durata de derulare a creditului respectiv. Compensatia este calculatã în raport cu salariul de bazã corespunzãtor lunii pentru care se cuvine acest drept sau în raport cu solda lunarã brutã, si nu poate depãsi rata lunarã plãtitã pentru creditul imobiliar contractat. Consider cã astfel de mãsuri sunt binevenite, cu atât mai mult cu cât bugetul de stat nu este afectat în niciun fel, în conditiile în care oricum erau alocate fonduri destinate acoperirii cheltuielilor cu chiria în cazul politistilor si cadrelor militare.”, este punctul de vedere al deputatului Daniel Olteanu.