|

Pont sau afacerea anului pentru Ionut Rebegea?!

MISCARE FINANCIARÃ LA VASLUI

CURAJOS… Un sediu important de firmã din Vaslui, care a apartinut odinioarã unei importante companii din domeniul producerii si transportului de energie electricã, s-a vândut cu 200.000 de euro. Este vorba de sediul Electrica Serv Vaslui, în care pe vremuri functiona Agentia de Întretinere si Servicii Energetice. Cumpãrãtor este un fost consilier judetean, om de afaceri cu materiale de constructii, Ionel Rebegea, patronul firmei Frigoreb. Acesta a recunoscut cã a fãcut o tranzactie extrem de importantã pentru oras, cumpãrând un sediu cu câteva etaje, o bazã sportivã, magazii si spatii de parcare a masinilor, în total 1,5 hectare de clãdiri si birouri. “Am în plan ca, acolo, sã fac o clãdire de birouri, modernã, pentru firmele care cautã spatii de birouri. Eu cred cã a fost o tranzactie bunã, având în vedere cã este atât de mult teren. Voi reabilita magaziile si voi face acolo o serie de investitii extrem de importante. Nu în ultimul rând, trebuie sã spun cã îmi voi muta afacerile acolo, pentru cã în spatiul de la Moara Grecilor stau cu chirie”, a explicat Ionel Rebegea. Unele surse sustin cã s-a perfectat deja o întelegere ca pe o parte din teren sã se amenajeze hypermarketul Leroy Merlin.

Afacerea s-a perfectat la un lichidator, de acolo a cumpãrat Ionel Rebegea întregul activ, mai ales cã de patru ani clãdirea si toate spatiile fuseserã scoase la vânzare. Anul viitor, cel mai probabil, Rebegea va începe modernizarea fostului sediu Electrica Serv, într-o zonã în plinã dezvoltare pentru afacerile în constructii, dat fiind cã acolo sunt mai multe companii în domeniu. Ionut Rebegea a spus cã se gândeste dacã nu va face pe actuala locatie a bazei sportive o altã bazã de petrecere a timpului liber, functie de sumele de care va dispune. Sã mai spunem cã, în 2017, Frigoreb Vaslui a avut o cifrã de afaceri de peste 9,1 milioane lei, cu un profit net de 902.000 lei, cu doar cinci angajati. Firma este una extrem de activã pe piata vânzãrilor de tiglã metalicã, fiind unic distribuitor pentru o serie de firme cunoscute pe plan mondial. Ex-liberal, fost presedinte al Tineretului Democrat-Liberal vasluian, Ionel Rebegea a renuntat la politicã în noiembrie 2013, inclusiv la demnitatea de consilier judetean, dându-si demisia din toate functiile detinute. Acesta a cîstigat, cu cinci ani în urmã, postul de inspector al Directiei Antifraudã Vaslui, renuntînd astfel la o carierã politicã în favoarea uneia profesionale.

Din 2005, a început declinul Electrica Serv

Legat de defuncta societate Electrica Serv, trebuie spus cã aceasta a fost înfiintatã în 2005, prin Hotãrâre de Guvern. “Se înfiinteazã Societatea Comercialã Filiala de Întretinere si Servicii Energetice “Electrica Serv” – S.A., denumitã în continuare “Electrica Serv” – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, ca filialã a Societãtii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., prin divizarea acestei societãsi comerciale. “Electrica Serv” S.A. are în componenta sa 8 sucursale de întretinere si servicii energetice, denumite în continuare SISE, fãrã personalitate juridicã, cu 42 de agentii de întretinere si servicii energetice, denumite în continuare AISE. “Electrica Serv” – S.A. are ca obiect principal de activitate realizarea lucrãrilor de întretinere si reparatii la instalatiile de distributie, alte activitãti de prestãri de servicii, precum si executarea de lucrãri de investitii pentru filialele de distributie si furnizare a energiei electrice, la care Societatea Comercialã de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. este actionar”, scria în HG promovatã în vremea guvernãrii Adrian Nãstase. În 2014, s-a anuntat cã Electrica SA cautã lichidator pentru societatea Servicii Energetice Moldova, dar si pentru societãtile similare din Banat si Dobrogea. Mãsura era luatã în vederea listãrii la bursã a Electrica, ceea ce în viziunea conducerii din acel moment presupunea o „curãtenie” a filialelor. Astfel, din analiza economicã a rezultat cã societãtile de servicii energetice din Moldova, Banat si Dobrogea trebuie lichidate, cea de la Oltenia urma sã intre în insolventã, iar Muntenia trebuia sã treacã printr-un proces de privatizare acceleratã. De atunci si pânã acum, s-a tot cãutat un cumpãrãtor pentru sediul din Vaslui al AISE, firma Frigoreb anuntând cumpãrarea pentru 200.000 de euro a întregului patrimoniu. (Daniel Tãnãsuc)